Părutu-s-a Duhului Sfânt şi nouă (Fap. 15, 28)

Ne facem vii prin Duhul, precum zice Pavel: „Cel ce a sculat pe Hristos din morţi va face vii şi trupurile voastre moarte prin Duhul Lui, Care locuieşte în voi" (Romani 8,11).

Ne facem vii prin Duhul, precum zice Pavel: „Cel ce a sculat pe Hristos din morţi va face vii şi trupurile voastre moarte prin Duhul Lui, Care locuieşte în voi" (Romani 8, 11). Aşadar, este făcut viu de către Dumnezeu prin Hristos în Duhul. Şi, pentru aceasta, fiindcă toată lucrarea Fiului se face arătată prin Duhul, Domn este numit Duhul cu numele Domnului şi Hristos cu al lui Hristos, precum spunem până acum: „Iar Domnul este Duhul" (II Corinteni 3, 17). Este spus şi că „voi nu sunteţi în trup, ci în Duh, dacă Duhul lui Dumnezeu este în voi. Iar dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, acesta nu este al Lui" (Romani 8, 9). Apoi adaugă: „Iar dacă Hristos este în voi", în loc de a spune, ceea ce era urmarea: „dacă Duhul este în voi". Nici nu este glas dumnezeiesc care să înveţe că Duhul este făcut. Căci expresia: „Toate prin El s-au făcut" (Ioan 1, 3) este despre mulţimea zidirilor. Iar Duhul nu-i în mulţime, ci cu Doimea plineşte Treimea şi e străin de zidire şi pe cea mai mare parte o face să subziste când sfinţeşte zidirea şi o face vie, fiind şi ungere pentru noi, iar de acum este şi în Însuşi Trupul lui Hristos. Dar, într-adevăr, nu este sfinţit Domnul nostru Iisus Hristos printr-o zidire, precum spune Petru: „Iisus cel din Nazaret, cum L-a uns pe El Dumnezeu cu Duh Sfânt şi cu putere" (Faptele Apostolilor 10, 38). Nici nu e puternic prin zidire; dar spune: „cu Duhul lui Dumnezeu scot demonii (Matei 12, 28). Nici nu este dus de o zidire, căci scris este că „a fost dus întru Duhul în pustie" (Luca 4, 1). Proorocii cei de demult strigau vrednicia lui Dumnezeu: „acestea spune Domnul"; iar cei noi: „acestea spune Duhul Sfânt"; şi apostolii: „Părutu-s-a Duhului Sfânt şi nouă" (Faptele Apostolilor 15, 28).

(Sfântul Vasile cel Mare, Omilii inedite, Editura Doxologia, Iași, 2012, p. 42)

De la același autor

Ultimele din categorie