Toate sunt de obşte, atât cele trupeşti, văzute, cât şi cele sufleteşti, tăinuite

Toate sunt de obşte, atât cele trupeşti, văzute, cât şi cele sufleteşti, tăinuite. Să ne împărtăşim, dar, unul pe altul din faptele noastre bune şi să ne veselim laolaltă atât de cele trupeşti cât şi cele sufleteşti, după cum zice apostolul că trupul este unul, dar părţile lui mai multe, însă toate părţile trupului fac un singur trup.

Toate sunt de obşte, atât cele trupeşti, văzute, cât şi cele sufleteşti, tăinuite. Să ne împărtăşim, dar, unul pe altul din faptele noastre bune şi să ne veselim laolaltă atât de cele trupeşti cât şi cele sufleteşti, după cum zice apostolul că trupul este unul, dar părţile lui mai multe, însă toate părţile trupului fac un singur trup. De pătimeşte vreo parte, toate părţile pătimesc, iar de se bucură o parte, toate celelalte părţi se bucură. Şi după cum de la cap la picioare lucrează fiecare parte, aşa trebuie să ne socotim şi sufleteşte.

(Sfântul Teodor Studitul, Cuvântări duhovnicești, Editura Episcopia Alba Iulia, Alba Iulia, 1994, p. 35)

De la același autor

Ultimele din categorie