Cei blânzi vor moşteni pământul

Răsplata îi vine celui blând chiar din practicarea blândeţii. Fiind împăcat cu Dumnezeu, cu semenii şi cu sine, omul blând se bucură de o stare de linişte şi siguranţă deplină

Dumnezeu a făgăduit celor blânzi că vor moşteni pământul. Înt-adevăr, este firesc ca aceia ce se poartă cu blândeţe să fie scutiţi de multe supărări, necazuri şi tulburări pe care le pricinuieşte lipsa acestei virtuţi, să capete chiar iubirea celor din jur, o bună trecere asupra semenilor şi, în orice caz, să stingă mânia şi ura îndreptată asupra lor. Răsplata îi vine celui blând chiar din practicarea blândeţii. Fiind împăcat cu Dumnezeu, cu semenii şi cu sine, omul blând se bucură de o stare de linişte şi siguranţă deplină. Astfel trebuie înţelese cuvintele Mântuitorului: “Învăţaţi de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre”(Matei 11,29). Răsplata deplină, însă, va fi dată celor blânzi în viaţa viitoare.

(Credinţa ortodoxă, Editura Trinitas, Iaşi 1996 ,p.416)

Citește alte articole despre: blândeţe, liniştea sufletească, stingerea mâniei

Ultimele din categorie