Felurimi de slujiri

Darurile pe care le-am primit sunt de multe feluri, dar fiecare trebuie să-I slujească Domnului, tocmai prin ceea ce a primit de la El, oricât de modest şi de neluat în seamă i-ar fi darul. 

Păsările cerului dau slavă lui Dumnezeu prin cântecul lor; florile câmpului înalţă spre cer miros de bună mireasmă, asemenea unei cădelniţări întru slavă; pomii umplu pă­mântul cu roadele lor; norii stropesc pământul cu ploi bine­cuvântate; stelele dau lumină în întunericul nopţii, cu sclipirea lor fără seamăn; natura întreagă Îl slujeşte pe Creator dându-I slavă.

Şi printre noi, cei ce căutăm a sluji lui Hristos pe pământ, există o rânduială, fiecare cu rostul său. Unii se trudesc că­utând să asigure hrană unei familii numeroase, alţii îşi con­centrează eforturile şi capacităţile în slujba societăţii. Alţii, epuizaţi de boală, devin exemple vii de răbdare şi supunere.

Darurile pe care le-am primit sunt de multe feluri, dar fiecare trebuie să-I slujească Domnului, tocmai prin ceea ce a primit de la El, oricât de modest şi de neluat în seamă i-ar fi darul. Să nu pierdem timpul cu eforturi sterile, încercând să scoatem din noi ceea ce nu este de găsit; să ne mulţumim cu darul primit de la Dumnezeu, să-l dezvoltăm continuu, întru slava Lui.

(Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu: 366 cuvinte de folos pentru toate zilele anului, Editura Sophia, p. 281)

Citește alte articole despre: bolnavi, daruri, slujire, Creator, natura, păsări

Ultimele din categorie