Cum răspundem chemării lui Hristos?

Cuvinte duhovnicești

Cum răspundem chemării lui Hristos?

    • tineri în clopotniță
      Cum răspundem chemării lui Hristos? / Foto: Oana Nechifor

      Cum răspundem chemării lui Hristos? / Foto: Oana Nechifor

„Drept aceea, iată, nu sunteți străini și pribegi, ci cetățeni cu sfinții și cu cei apropiați ai lui Dumnezeu.”

Fiindcă Domnul Dumnezeu ne cheamă pe noi prin Lege și prin proroci, prin apostoli și evangheliști, iar, mai mult, ne și roagă, nu se cade nouă, din lene, a nu lua în seamă chemarea Lui, la mântuirea noastră, ca nu cumva, pentru întârziere, să ni se încuie cămara cea dorită și, apoi, mult bătând în zadar, să fim fără de niciun folos. Ci, mai bine, să ne sârguim, o, fraților, ca să ajungem la cetatea cea mare, la Ierusalimul cel de Sus, care este maica noastră, a tuturor celor ce viețuim. Este țara întru care strălucește Lumina cea neînserată, Ochiul cel neadormit, Dătătorul Bunătăților celor veșnice.

Deci, o, fraților, de ne vom apropia, cu frică și cu dragoste, de Stăpânul nostru cel bun, apoi vom vedea toată lumea îngerilor și a arhanghelilor. Și, oricât ar fi de mulți îndrăgitorii Ierusalimului celui de Sus, toți vor gusta din mângâierile lui. Că din pârâul cel cu apă vie se vor adăpa. Să năzuim spre Acela care a zis: „Apropiați-vă de Mine și Mă voi apropia de voi”. Să ascultăm pe Dătătorul de Lege, Cel ce zice: „De veți asculta glasul Meu, îmi veți fi Mie popor ales, împărătească preoție, neam sfânt”. Că zice: „Fiți sfinți, că Eu sfânt sunt, Domnul Dumnezeul vostru, și popor ales v-am luat pe voi Mie”. Iar la „Înțelepciune” zice: „Apropiați-vă de Mine, cei ce Mă doriți pe Mine, și din bunătățile Mele vă veți sătura, pentru că mai dulce decât mierea sunt Eu. Că, cel ce mănâncă, nu va mai flămânzi, și cel ce mă ascultă pe Mine, nu se va rușina”. Și iarăși: „Veniți de mâncați pâinea Mea și beți vinul pe care l-am pregătit vouă și lăsați nebunia voastră. Căutați înțelepciunea și veți trăi”.

Iar David zice: „Apropiați-vă de Dânsul, și vă veți lumina, și fețele voastre nu se vor rușina”. Iar Apostolul zice: „Dacă ați înviat împreună cu Hristos, apoi cele de sus le căutați, unde este Hristos de-a dreapta Tatălui șezând”. Și mai zice încă: „Drept aceea, iată, nu sunteți străini și pribegi, ci cetățeni cu sfinții și cu cei apropiați ai lui Dumnezeu”. Deci, să ne apropiem de scaunul lui Dumnezeu, ca să luăm milă și să aflăm dar la vremea cea prielnică. Iar, Iubitorul de oameni Dumnezeu ne cheamă pe noi, zicând: „Veniți la Mine, toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi. Luați jugul Meu asupra voastră și vă învățați de la Mine, că sunt blând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre. Că jugul Meu este bun și sarcina Mea ușoară este” (Matei 11, 28-30). Deci, acestea le grăiește, și ne cheamă pe noi, Însuși Hristos, Dumnezeul nostru. (Sfântul Antioh)

(Proloagele, volumul I, Editura Bunavestire, p. 528)