Isihie

Bătrânul i-a trimis acest răspuns, zicând: de vei veni, îți voi deschide și de îți voi deschide ție, tuturor voi deschide și atunci nu voi mai ședea aici.

A venit odată fericitul Teofil, arhiepiscopul (Alexandriei), cu un dregător la avva Arsenie și l-a rugat pe acest bătrân să audă de la el vreun cuvânt. Iar bătrânul, tăcând puțintel, i-a răspuns: „Și dacă vă voi spune un cuvânt, îl veți păzi?” Iar ei i-au făgăduit că-l vor păzi. Și le-a zis lor bătrânul: „Oriunde veți auzi că este Arsenie, să nu vă apropiați”.

Altădată, vrând iarăși arhiepiscopul să meargă la avva Arsenie, a trimis întâi să știe de-i va deschide ușa. Iar bătrânul i-a trimis acest răspuns, zicând: de vei veni, îți voi deschide și de îți voi deschide ție, tuturor voi deschide și atunci nu voi mai ședea aici. Acestea auzind arhiepiscopul, a zis: Dacă mă duc ca să-l gonesc pe el, atunci nu mă voi mai duce.

(Patericul, ediția a IV-a rev., Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2004, p. 13)

Ultimele din categorie