Roadele libertinajului

Libertatea este veşnică, dar liber­tinajul este vremelnic şi sfârşeşte în durere şi în singurătate, la urmă - moartea.

- Părinte, cei mai mulţi tineri şi mai ales adolescenţii confundă libertatea cu liber­tinajul. Ne explicaţi puţin diferenţa dintre acestea?

- „După roadele lor le veţi cunoaşte”, ne spune Mîntuitorul. Socotesc aşa. Apostolul Pavel spune aşa: „Roada duhului este pa­cea, bucuria, îndelungă răbdarea, dragostea”. Ce ne aduce libertinajul? O scurtă bucurie, un entuziasm şi o încîntare de două săptămîni, după care fie vine des­părţirea, fie vine vestea că e gravidă şi că trebuie să facă avort şi intră în tot stresul acela groaznic. Cum să ascundă de pă­rinţi? Cum să facă rost de bani? Şi chiar dacă au bani, după ce-au făcut avortul îşi ies din minţi de întristare şi cei mai mulţi se despart. Care sînt roadele: uciderea, neliniştea, despărţirea, înstrăina­rea. Care sînt roadele? Aia e libertate? Asta e diferenţa dintre libertate şi libertinaj. Libertatea este veşnică, dar libertinajul este vremelnic şi sfîrşeşte în durere şi în singurătate, la urmă - moartea. Asta e diferenţa pe scurt. Cine are de înţeles înţelege, dar cui nu vrea să înţe­leagă, oricîte cuvinte am adăuga, nu-i vor fi de folos.

(Ieromonah Savatie Baștovoi, Singuri în fața libertății, Editura Cathisma, București, 2009, pp. 115-116)

De la același autor

Ultimele din categorie