Dumnezeu ne ajută să înfăptuim ceea ce ne poruncește

Comentarii patristice

Dumnezeu ne ajută să înfăptuim ceea ce ne poruncește

    • Dumnezeu ne ajută să înfăptuim ceea ce ne poruncește
      Dumnezeu ne ajută să înfăptuim ceea ce ne poruncește

      Dumnezeu ne ajută să înfăptuim ceea ce ne poruncește

Ceea ce poruncește nu e dificil, din moment ce El ajută la înfăptuirea poruncii.

 (Mc. 8, 34): Şi chemând la Sine mulţimea, împreună cu ucenicii Săi, le-a zis: Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie.

Ceea ce poruncește nu e dificil, din moment ce El ajută la înfăptuirea poruncii. Așa cum suntem pierduți prin iubirea de sine, așa suntem regăsiți prin lepădarea de sine. Iubirea de sine a însemnat distrugerea primului om. Dacă nu s-ar fi iubit pe sine într-un mod greșit, el ar fi dorit să fie supus lui Dumnezeu, preferându-L pe El în locul sinelui său.