După 31 de ani, Protoieria Pașcani are un nou protopop

20 Ianuarie 2022 13:53 Tudorel Rusu Arhiepiscopia Iaşilor

Protopopiatul Pașcani are un nou protoiereu. În această slujire bisericească, ce i-a revenit în ultimii 31 ani părintelui Pavel Postolachi, a fost desemnat preotul Gheorghe Muraru, paroh al bisericii din localitatea Pietrișurile. Hirotesia noului protoiereu a avut loc în cadrul întâlnirii clericilor din protopopiat, ce s-a desfășurat astăzi la Catedrala „Pogorârea Sfântului Duh” din municipiu, sub președinția Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Teofan.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a fost prezent azi în Municipiul Pașcani, la Catedrala „Pogorârea Sfântului Duh”, unde a prezidat conferința clericilor din protopopiat, fiind însoțit de pr. Mihai Coman, consilier al Sectorului Economic al Arhiepiscopiei Iașilor.

„Pentru mine, ca protopop, prioritară a fost misiunea sacramentală a preotului, întrucât în fața lui Dumnezeu avem de dat răspunsul”

Principalul motiv al întâlnirii preoțești l-a reprezent numirea noului protoiereu de Pașcani, având în vedere că părintele Pavel Postolachi, cel care a condus protopopiatul de mai bine de 31 de ani, s-a pensionat. În cuvântul rostit în debutul întâlnirii, IPS Părinte Mitropolit Teofan i-a mulțumit părintelui Pavel Postolachi pentru activitatea deosebită desfășurată, după care fostul protopop le-a adresat câteva cuvinte preoților pe care i-a păstorit vreme de trei decenii.

Fiecare dintre noi știe cât de greu sau cât de ușor a fost, este și va fi misiunea primită de la Dumnezeu prin harul preoției. Pentru mine, această călătorie sacră, misionară a însemnat cu voia lui Dumnezeu și preluarea acestei misiuni de a fi hărăzit să fiu protoiereu al Protopopiatului Pașcani. Asta nu a însemnat că am fost cel mai bun și cel mai merituos să preiau această misiune și răspundere. De aceea, în acești ani am căutat să fiu ca unul dintre voi și să mă bucur cu bucuriile voastre și să mă întristez și să sufăr cu necazurile voastre. S-au derulat foarte multe în acești ani. Pentru fiecare dintre voi am o rază de iubire, de recunoștință și de mulțumire pentru ostenelile voastre de a menține Biserica lui Hristos, corabia mântuirii sufletelor încredințate, spre păstorire pe calea cea bună. Am adus la cunoștința Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan că, pentru mine, ca protopop, prioritară a fost misiunea sacramentală a preotului, întrucât în fața lui Dumnezeu avem de dat răspunsul cel mai greu la întrebarea: Ce am făcut pentru și cu sufletele credincioșilor înrcredințate spre păstorire și mântuire? În preoția mea pe care am iubit-o, o iubesc și o voi iubi până la plecare, prioritari, cei mai importanți pentru mine, au fost credincioșii, trupul tainic al Bisericii. A venit momentul când nu neapărat trebuie să fac un pas înapoi, ci doar alături, pentru ca altcineva să preia steagul, ștafeta și pentru ca totul să meargă mai departe pe calea cea bună spre binele Bisericii și al Protopopiatului Pașcani. Aduc mulțumire lui Dumnezeu pentru toate! (...) Drumul Crucii pentru mine nu s-a sfârșit. Sper ca toate să meargă mai departe după voia Domnului și poate nu peste prea mult timp, deși timpul fuge parcă prea repede, să vă invit pe toți și să vă aștept la sfințirea celor două sfinte altare de la Catedrala Rusaliilor, Catedrala Crinul Alb din Pașcani, a subliniat părintele Pavel Postolachi.

Drept recunoștință pentru rezultatele meritorii pe patru planuri - familie, parohie, protopopiat și construcția catedralei - IPS Părinte Mitropolit Teofan i-a acordat părintelui Pavel Postolachi distincția „Crucea Sfântul Ierarh Dosoftei pentru clerici”. De asemenea, Elena-Silvia Postolachi, soția părintelui, a primit distincția „Crucea Sfântul Ierarh Dosoftei pentru mireni”.

În continuare, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei i-a anunțat pe preoții pășcăneni că noul lor protopop este părintele Gheorghe Muraru, paroh la Biserica cu hramurile „Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil“ şi „Pogorârea Sfântului Duh“ - Pietrişurile din localitatea Costeşti, enumerând și motivele care au stat la baza deciziei. A urmat hirotesia noului protoiereu, care a rostit la final o alocuțiune.

Preoția este știința științelor și arta artelor, ne spune Sfântul Grigorie de Nazianz. Datoria și primul gând în acest moment se îndreaptă spre Dumnezeu, care este este Izvorul a tot binele. În fața acestei noi slujiri, la care Înaltpreasfințitul Părinte Teofan mă cheamă, mă plec cu smerenie și rostesc «Iată, vin să fac voia Ta, Dumnezeule», cu gândul și încrederea că tot El grăiește și lucrează prin Părintele meu Mitropolit, ca urmaș al Sfinților Apostoli, prin succesiunea apostolică. Având înainte cuvintele Mântuitorului - «Nu voi M-ați ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi», îndrăznesc să cred că Domnul ne însoțește, ne îndeamnă și ne luminează pe măsura responsabilităților ce ni se încredințează și pe care ni le asumăm. De aceea, Îi mulțumesc Domnului pentru toate câte ne-a dat nouă și Înaltpreasfințitului Părinte Teofan pentru alegere și încredere, făgăduind totodată sinceritate, transparență, cuget curat și ascultare, a spus celor prezenți părintele Gheorghe Muraru, noul protopop.

La finalul întâlnirii, IPS Părinte Mitropolit Teofan a vizitat Catedrala „Pogorârea Sfântului Duh”, observând stadiul actual al lucrărilor derulate.

Repere biografice

Părintele Gheorghe Muraru s-a născut în data de 5 septembrie 1981, în localitatea Gura Bâdiliţei, comuna Vânători - Paşcani. A absolvit cursurile Seminarului Teologic „Sfântul Ioan Iacob” din Dorohoi în perioada 1996-2001, după care a urmat cursurile Facultăţii de Teologie „Dumitru Stăniloae”din Iaşi, secţia Pastorală, între anii 2001-2005. În perioada 2007-2009 a urmat cursurile de masterat ale aceleiaşi facultăţi, secţia Istorică-practică. În anul 2004 s-a căsătorit cu Elena Botezatu, absolventă a Facultăţii de Teologie din Iaşi, secţia Litere - Limba Engleză. Împreună au fost binecuvântați de Dumnezeu cu 5 copii.

Părintele Gheorghe Muraru a fost hirotonit diacon în data de 17 noiembrie 2005 şi preot în data de 21 noiembrie 2005, la Schitul  Vovidenia din județul Neamţ, de către IPS Părinte Patriah Daniel, la vremea respectivă Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei. Ca un fapt inedit, la prima slujbă pe care a oficiat-o ca preot a fost săvârșit și botezul primului său copil, Iustina, într-o zi de praznic a Maicii Domnului. Are 16 ani vechime ca preot paroh, fiind numit la Parohia Pietrișurile în luna decembrie 2005.

De la același autor

Ultimele din categorie