Să ne păzim de semănătorii de neghină

În America este şi Biserică Ortodoxă, cu multe biserici, cu preoţi şi episcopi. Este poporul nostru ortodox, fraţii noştri după credinţă: ruşi, sârbi, bulgari, greci, români, albanezi şi sirieni. Pretutindeni sub povara chinuitoare a muncii grele, iar acum sub una şi mai chinuitoare, a lipsei oricărui loc de muncă, ei îşi ţin minunat credinţa şi îşi păstrează cu luare-aminte sufletul de semănătorii de neghină.

Îmi aduceţi la cunoştinţă că a venit între voi un tânăr cu o nouă credinţă. Vă spune totul împotriva Bisericii, împotriva sfinţilor, a icoanelor, a crucilor, a „slavelor” [„slava” ‒ sărbătorirea sfântului pe care o familie și l-a ales ca protector], şi mai ales s-a înverşunat asupra Sfintei Născătoare de Dumnezeu. Merge din casă în casă, din prăvălie în prăvălie, şi împarte gratis cărţi şi reviste în care este scris tot ce el spune prin viu grai ‒ aceleaşi hule împotriva dreptei credinţe. A venit, zice, din America şi vrea să vă lumineze. Mai zice că toată America crede la fel ca el. Nu vrea să spună de care sectă ţine, dar că este sectant şi eretic v-aţi încredinţat singuri.

Să nu vă vorbesc eu, fraţilor; să vă vorbească apostolul lui Dumnezeu. Iată ce porunceşte Apostolul Pavel: „De omul eretic să te depărtezi, fiindcă, spune el, unul ca acesta s-a stricat şi păcătuieşte, fiind singur de sine osândit” (Tit 3, 10-11). Iar Sfântul Petru îi numeşte pe unii ca aceştia „învăţători mincinoşi”, prezicând arătarea lor în lume: „Și între voi vor fi învăţători mincinoşi, care vor băga eresuri de pierzare... grăind cuvinte trufaşe şi amăgitoare” (II Petru 2). Clarvăzătorul Evanghelist Ioan aminteşte: „Iubiţilor, nu credeţi orice duh, ci încercaţi duhurile de sunt de la Dumnezeu; că mulţi proroci mincinoşi au ieşit în lume” (I Ioan, 4).

Iar din partea mea vă spun, fraţilor: cuvinte mincinoase rosteşte acest tânăr când spune că toată America ţine credinţa lui. Minciuna este ca şi neghina; şi el este semănător de neghină. În America este şi Biserică Ortodoxă, cu multe biserici, cu preoţi şi episcopi. Este poporul nostru ortodox, fraţii noştri după credinţă: ruşi, sârbi, bulgari, greci, români, albanezi şi sirieni. Pretutindeni sub povara chinuitoare a muncii grele, iar acum sub una şi mai chinuitoare, a lipsei oricărui loc de muncă, ei îşi ţin minunat credinţa şi îşi păstrează cu luare-aminte sufletul de semănătorii de neghină. Şi de vreme ce aceşti sectanţi nu au izbutit să îi întoarcă de la Ortodoxie pe fraţii noştri din America, şi-au trimis agenţii în Balcani, ca prin banii lor nebinecuvântaţi şi cărţile lor gratuite să cumpere sufletele noastre. Noi nu ne-am vândut turcilor pentru ranguri şi moşii, şi o să ne vindem negustorilor americani pe dolari? Nu este obiceiul nostru să dăm credinţa pe un blid de linte.

(Sfântul Nicolae Velimirovici, Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi: scrisori misionare, volumul I, ediția a II-a, traducere din limba sârbă de Adrian Tănăsescu-Vlas, Editura Sophia, București, 2008, pp. 141-143)

De la același autor

Ultimele din categorie