Două teze de doctorat notate cu „Foarte Bine”, la Facultatea de Teologie din Iași

30 Septembrie 2016 08:42 Tudorel Rusu Educaţie

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași şi-a completat lista doctorilor în domeniu cu încă două nume. Absolvenți ai Facultății și ai Școlii Doctorale Teologice ieșene în domeniul de cercetare al Teologiei Biblice, candidații Ioan-Lucian Radu și Petru Pavăl și-au susținut miercuri, 28 septembrie, tezele de doctorat în ședință publică. La final, cei doi candidați au primit titlul de doctor în Teologie, cu calificativul „Foarte Bine“ și au depus jurământul în Capela „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”.

Prima teză de doctorat a avut titlul „Metafora căsătoriei lui Dumnezeu cu omul la Profetul Osea” și a aparținut d-nului Ioan-Lucian Radu, redactor la Editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Coordonatorul științific al tezei a fost pr. prof. univ. dr. Petre Semen de la Facultatea de Teologie ieșeană, iar comisia de doctorat a avut următoarea componenţă: preşedinte - pr. prof. univ. dr.  Ioan Cristinel Teşu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, referenți – pr. prof. univ. dr. Constantin Preda de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti, pr. prof. univ. dr. Alexandru Isvoranu  de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova și pr. conf. univ. dr. Ilie Melniciuc –Puică de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași.

„Primul profet care vorbește despre relația matrimonială dintre Dumnezeu și Israel este Osea. El pune accentul pe infidelitatea lui Israel, care a renunțat de bună voie la bunătățile pe care Soțul – Dumnezeu le oferea, înșelându-L cu alte zeități. Deoarece el folosește imaginea căsătoriei pentru a descrie relația divino-umană, idolatria lui Israel, ca trădare a relației matrimoniale, este ilustrată prin imaginea desfrâului. Osea primește misiunea de a se căsători, în ciuda prescripțiilor Legii și a principiilor morale, cu o desfrânată notorie, tocmai pentru a arăta că, deși Israel este nerecunoscător față de Soțul dătător al tuturor bunătăților sale și Îl înșală cu orice idol care i se propune, El totuși nu și-a părăsit partenerul cu care s-a legat prin jurământ pe Sinai, ci, chiar și atunci când, din cauza învârtoșării inimii, singura soluție prin care Israel mai poate învăța ceva este divorțul, sfârșitul nu îl reprezintă acest act, pentru că, în trei rânduri, binecuvântarea este anunțată imediat după pedeapsă, vestind de fiecare dată că iubirea dumnezeiască va birui, iar relația va fi salvată, fiind din nou întemeiată, pe fundamente mai solide”, a evidențiat candidatul în susținerea tezei de doctorat.

„Šeʼār –Yāšûb Întoarcerea rămăşiței lui Israel, reflectată în Cartea Profetului Isaia” 

Cea de a doua teză de doctorat, alcătuită tot sub îndrumarea pr. prof. univ. dr. Petre Semen, a avut titlul „Šeʼār –Yāšûb Întoarcerea rămăşiței lui Israel, reflectată în Cartea Profetului Isaia”  și a fost susţinută de d-l Petru Pavăl, angajat al Policlinicii „Providența” a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Comisia de doctorat a avut aceeași componenţă ca la prima teză: preşedinte - pr. prof. univ. dr.  Ioan Cristinel Teşu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, referenți – pr. prof. univ. dr. Constantin Preda de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti, pr. prof. univ. dr. Alexandru Isvoranu  de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova și pr. conf. univ. dr. Ilie Melniciuc –Puică de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași.

 „Relevanța temei propusă spre cercetare este oferită de multitudinea de sensuri înglobate în numele simbolic שׁוּבָי אָרְשׁ) Šeʼār -Yāšûb), care reprezintă un punct de plecare spre înțelegerea planului lui Dumnezeu de mântuirie a lumii. Apelativul שׁוּבָי אָרְשׁ) Šeʼār -Yāšûb) aduce mărturie despre modalitatea în care Dumnezeu lucrează, pentru a asigura continuitatea istorică a omenirii și implicit a lui Israel, arătând că, deși omul se răzvrătește permanent împotriva divinității, totuși acesta nu este scos din creație, ci întotdeauna este lăsată o rămășița care păstrează legătura dintre trecut și prezent, conducând în viitor la dezvoltarea unei noi societăți. Prezentând întoarcerea rămășiței lui Israel la Dumnezeu, surprinsă de profetul Isaia prin numele fiului său שׁוּבָי אָרְשׁ) Šeʼār -Yāšûb), lucrarea va surprinde relația 25 dintre YHWH și poporul Său. Această relație devine actuală, constituind un model al relației dintre Dumnezeu și fiecare credincios în parte. Prin prisma acestei relații, creștinul trebuie să-și însușească experiența pe care Israel a dobândit-o în raport cu YHWH, pentru a-L putea percepe pe Dumnezeu în viața sa”, a subliniat Petru Pavăl în prezentarea tezei.

La finalul şedinţelor, membrii comisiei au acordat celor doi candidați titlul de doctor în Teologie, cu calificativul „Foarte Bine“. Evenimentul academic s-a încheiat cu jurământul de credinţă şi de fidelitate faţă de Biserica strămoşească, depus de noii doctori în Teologie, ceremonie ce a avut loc în capela facultăţii.

De la același autor

Ultimele din categorie