Prof. univ. dr. Constantin Milică a trecut la Domnul în ziua de Rusalii

28 Mai 2018 12:58 Educaţie

În ziua de Rusalii a trecut la Domnul profesorul Constantin Milica, colaborator constant și dedicat al Ziarului „Lumina”, al Editurii Doxologia și al portalului doxologia.ro.

Prof. univ. dr. Constantin Milică a fost un  sfătuitor înțelept și plin de grijă pentru toți cei aflați în suferință. Și-a închinat viața descifrării tainelor și remediilor pe care Dumnezeu le-a așezat în natura înconjurătoare pentru tămăduirea a numeroase afecțiuni trupești. Prin activitatea la catedră, prin consultațiile oferite celor suferinzi și prin cărțile publicate, Prof. Constantin Milică a oferit întreaga sa viață un model de viețuire în Hristos și de jertfă pentru semeni.

Prof. univ. dr. Constantin Milică a fost personalitate a ştiinței românești și o prezență activă în cercetarea științifică din domeniul fiziologiei plantelor şi fitoterapiei. A predat la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” (USAMV) din Iași, dedicând peste 50 de ani cercetării efectelor plantelor medicinale și elaborării unor tratamente naturiste puse în slujba sănătății oamenilor. O direcție de cercetare aparte, care a devenit cu timpul o axă predominantă a preocupărilor ştiințifice ale profesorului Constantin Milică, a fost cea privind valorificarea plantelor medicinale şi aromatice sub aspect fitoterapeutic, activitatea sa de cercetare dobândind şi o latură aplicată. Prof. Constantin Milică a fost membru în colectivele academice care au obținut 6 brevete OSIM pentru soiuri de grâu şi produse alimentare sau cosmetice. A asigurat coordonarea la nivel național a documentării din domeniul agriculturii, realizând sub egida Bibliotecii Academiei Române o monumentală lucrare monografică despre grâu ca plantă de cultură, precum şi o serie de lucrări de biblioteconomie, editate în colaborare cu academicianul Virgil Cândea. La catedra de la USAMV din Iași a contribuit la formarea resursei umane în domenii interdisciplinare – chimie, biochimie, fizică, biofizică, genetică, fitopatologie, pomicultură, floricultură, viticultură, botanică farmaceutică, farmacognozie etc.

În anul 2015 a primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea Universității „Ovidius” din Constanța, la propunerea Facultății de Științe ale Naturii și Științe Agricole.

Dumnezeu să-l odihnească cu drepții în Împărăția Sa!

Ultimele din categorie