Susţinere publică la Iaşi a unei lucrări de doctorat despre frumuseţea fizică şi spirituală a femeii biblice

Marţi, 5 septembrie 2017, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi a avut loc susţinerea în şedinţă publică a tezei de doctorat în domeniul Teologiei Biblice „Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie cu mine“ (Fac. 3, 12).

Cercetarea realizată de Ana-Maria Linguraru (Bodai) s-a desfăşurat sub coordonarea ştiinţifică a pr. prof. univ. emerit dr. Petre Semen, în cadrul Şcolii doctorale a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi. Din comisia de doctorat au făcut parte, alături de părintele profesor coordonator: prof. univ. dr. pr. Ioan Cristinel Teşu, prodecanul Facultăţii de Teologie din Iaşi, în calitate de preşedinte, prof. univ. dr. pr. Ioan Chirilă, de la Universitatea Babeş Bolyai din Cluj-Napoca, prof. univ. dr. pr. Constantin Preda, de la Universitatea din Bucureşti, şi conf. univ. dr. pr. Ilie Melniciuc-Puică, titularul Catedrei de Noul Testament al facultăţii ieşene.

Cercetarea doctorală a abordat tema egalităţii dintre bărbat şi femeie, plecând de la referatul creaţiei şi filologia ebraică, a adus în discuţie aspecte importante ale vieţii de familie în Antichitatea biblică, reliefând modalitatea prin care Creştinismul a reuşit să restaureze demnitatea femeii în Hristos, punând accent pe calităţile de soţie şi mamă ale femeii. În plus, actualitatea temei constă în abordarea critică teologică a mişcărilor feministe contemporane, dar şi în concluziile ce reies din lucrarea de doctorat, care pot fi utilizate ca instrument de lucru în misiunea preoţească, întrucât acestea pun în prim-plan valoarea familiei în viaţa socială şi religioasă.

La finalul şedinţei, membrii comisiei au acordat candidatei titlul de Doctor în Teologie, cu calificativul „Foarte bine“.

De la același autor

Ultimele din categorie