Pr. Constantin Mogoș - cuvânt la întronizarea PS Ignatie din partea clerului și credincioșilor

22 Octombrie 2017 17:17 Episcopia Huşilor

Despre Preasfinția Sa știm mai puține lucruri, dar cum chipul omului arată și starea sufletească, noi, cei care lucrăm în ogorul Domnului și ne lovim de diverse situații, vedem cu prisosință în Preasfinția Sa mai multe virtuți deosebite, cum ar fi: credința, înțelepciunea, dragostea, bunătatea, smerenia și dorința de a lucra pentru binele aproapelui.

Înaltpreasfințite Părinte Mitropolit,
Înaltpreasfințiile și Preasfințiile Voastre,
Preacuvioși și preacucernici părinți,
Onorați invitați,
Iubiți frați și surori în Hristos-Domnul,

La doar câteva zile după înălțătoarea sărbătoare închinată Sfintei Maicii noastre Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, când încă vibrează rugăciunile și smerita închinare a pelerinilor prezenți la Iași, centrul atenției privind viața Sfintei noastre Biserici se îndreaptă, sub o altă dimensiune, spre zona noastră, a județului Vaslui, unde astăzi, 22 octombrie 2017, se deschide un nou capitol în istorica Episcopie a Hușilor.

Purtarea de grijă a lui Dumnezeu s-a arătat și se arată și spre clerul și credincioșii din această Eparhie și iată, după o perioadă de zbucium, astăzi avem motive de bucurie, prilejuite de alegerea și întronizarea Preasfinției Sale, Preasfințitului Părinte Ignatie, ca episcop al acestei străvechi episcopii.

Despre Preasfinția Sa știm mai puține lucruri, dar cum chipul omului arată și starea sufletească, noi, cei care lucrăm în ogorul Domnului și ne lovim de diverse situații, vedem cu prisosință în Preasfinția Sa mai multe virtuți deosebite, cum ar fi: credința, înțelepciunea, dragostea, bunătatea, smerenia și dorința de a lucra pentru binele aproapelui.

Păstorul și arhiereul nostru, începând de astăzi, sunteți Preasfinția Voastră, Preasfințite Părinte Episcop Ignatie și vă rugăm să preluați osteneala și sarcina grea, dar și frumoasă, a acestei slujiri, în de Dumnezeu binecuvântata Episcopie a Hușilor, cu gândul la brațele întinse ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care vă așteaptă și ne așteaptă pe toți pentru a ocupa acele locașuri pregătite pentru cei care împlinesc cu nevoință voia Lui.

Suntem conștienți că misiunea Preasfinției Voastre nu va fi simplă, cum nici a Sfântului Ignatie, al cărui nume cu cinste îl purtați, nu a fost una ușoară, dar, cu gândul și credința în  pronia dumnezeiască, cu nădejdea în mila Maicii Domnului, cu rugăciunile Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii acestei eparhii, cu ale Sfintei Chiriachi, ale cărei sfinte moaște sunt în Catedrala episcopală, ale Sfântului Mucenic Ignatie, purtătorul de Dumnezeu, cu ale Sfintei Maicii noastre Parascheva și ale celorlalți sfinți ocrotitori ai Moldovei, veți reuși să faceți tot ce trebuie și este plăcut lui Dumnezeu, pentru ca cei ce vi se încredințează să depășească  încercările și această perioadă învolburată, pentru a continua urcușul pe treptele virtuților creștine, cu nădejdea la împlinirea scopului suprem al vieții, care nu este altul decât salvarea sufletului.

Vă încredințăm totodată că, în Eparhia Hușilor, sunt creștini extraordinari, familii frumoase cu mulți copii și tineri educați, talentați și înțelepți. Avem preoți foarte buni, jertfitori, iubitori de Biserică și Neam, iar ca drept dovadă stau mărturie numeroasele locașuri sfinte construite, reparate, înnoite și împodobite în ultimii ani, în ciuda sărăciei și neajunsurilor prin care trec bunii noștri creștini. Preoții și credincioșii au nevoie de binecuvântare, de încurajare, au nevoie de un părinte duhovnicesc apropiat, care să-i asculte, să le îndrepte pașii pe calea Bisericii, să-i mângâie în necazuri și să-i ajute la nevoie.

Convingerea noastră este că venirea Preasfinției Voastre în Moldova și la Huși nu este întâmplătoare și că Preasfinția Voastră sunteți trimisul lui Dumnezeu pentru a împlini multe lucrări sfinte și sfințitoare. De aceea, vă spunem cu toată dragostea și prețuirea, în numele Adunării Eparhiale a Episcopiei Hușilor, în numele preoților și a credincioșilor acestei venerabile eparhii: Bine ați venit la noi, bine ați venit în Episcopia Hușilor!

Ne rugăm Bunului Dumnezeu să vă dăruiască sănătate, răbdare cu fiecare suflet dornic de îndreptare, pastorație îndelungată și rodnică, și cât mai mulți preoți și credincioși să-și găsească sprijin și alinare sufletească în cuvântul și lucrarea pe care Hristos Domnul v-a încredințat-o, în așa fel încât, din cei care v-au fost încredințați spre păstorire, să nu pierdeți nici unul. Amin!

Ultimele din categorie