În Episcopia Ortodoxă Română a Italiei a avut loc Adunarea Eparhială

Joi, 3 februarie 2022, au avut loc lucrările Adunării Eparhiale și ale Congresului Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei (EORI). Datorită restricțiilor impuse de autoritățile sanitare, cauzate de pandemia Covid-19, și anul acesta evenimentul s-a desfășurat în regim on-line.

Întrunit sub președinția Preasfințitului Părinte Episcop Siluan, al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, avându-l alături pe Preasfințitul Părinte Arhiereu-Vicar Atanasie de Bogdania, acest organism statutar a examinat şi aprobat rapoartele de activitate ale sectoarelor Centrului Eparhial, execuția bugetară pentru anul 2021 şi bugetul Eparhiei pentru anul 2022. Alături de membrii clerici, monahi și mireni ai Adunării Eparhiale s-au aflat și preotese și alți mireni doritori, din parohiile Eparhiei, numărul total al participanților în regim online ridicându-se la peste 850 de persoane.

În ceea ce privește Slujirea PASTORAL-MISIONARĂ, la finalul anului 2021, Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, număra 282 parohii (și alte 12 în formare), împărțite în 24 de protopopiate, 6 mănăstiri, 2 schituri, 6 paraclise episcopale și 2 centre pastorale. În afară de parohii, mai există alte 138 locuri de slujire (filii), unde se săvârșesc periodic Sfânta Liturghie și/sau alte slujbe, și câteva misiuni în Centrele de Integrare Rrom.

 

Pe parcursul anului 2021:

 

- s-au cumpărat 5 structuri pentru slujire, cateheză și activitate socială (Lodi, Verona 2, Torino I, Sesto Fiorentino, Mănăstirea Trichiana) și 2 terenuri (Fonte Nuova și Ivrea).

s-au înființat 3 parohii și s-au săvârșit 12 hirotonii întru preot și 15 hirotonii întru diaconNumărul total al clericilor fiind 311 (296 preoți și 15 diaconi);

- s-au săvârșit: 6339 botezuri, 78 de primiri sau reprimiri în Ortodoxie, 1045 cununii și 369 de înmormântări;

 

EVENIMENTE IMPORTANTE ÎN CADRUL EPARHIEI:

 

Pe parcursul anului s-au pus 2 pietre de temelie (Olbia și Voghera), s-au binecuvântat 6 iconostase (Siracusa, Stradella, Foligno, Mirandola, Piacenza și Pistoia), s-au inaugurat 5 lăcașuri de slujire (Zagarolo, Pordenone, Ferrara, Orbassano și Roma VII – Prima Porta). Pe parcursul anului 2021 au avut loc 15 evenimente importante la nivel eparhial sub egida Anului Omagial și a celui Comemorativ.

 

ACTIVITATEA CATEHETICĂ EPISCOPIEI:

 

1. s-a continuat programul de cateheză duminicală, pentru copii și tineri. Pe parcursul anului 2021, în cele 242 de școli duminicale au participat, un număr de 6308 de copii și tineri.

2. s-a desfășurat un program lunar de cateheză pentru adulți, într-un număr crescând de parohii. Pe parcursul anului 2021, la orele de Cateheză și Studiu Biblic au participat, în mod regulat, 3574 adulți.

3.  Un eveniment central al anului 2021 a fost organizarea, în Episcopia noastră, a Concursului Național Catehetic „Biserica - familia românilor de pretutindeni” . Alte 6 evenimente importante au fost organizate de Departamentul Catehetic al Episcopiei.

 

ACTIVITATEA DEPARTAMENTULUI PENTRU TINERET:

Au fost organizate 14 tabere, 8 școli de vară, 15 conferințe dedicate tinerilor, Congresul anual Nepsis Italia și alte numeroase evenimente educativ - catehetice.

 

EXTENSIA FACULTĂȚII DE TEOLOGIE DE LA ROMA:

 

În data de 3 iulie 2021, a avut loc Festivitatea de Absolvire a primei generații de studenți ai Extensiei de la Roma, a Facultății de Teologie Ortodoxă din București (26 de studenți). La ora actuală, sunt 90 de studenți.

 

ACTIVITATEA SOCIAL-FILANTROPICĂ:

 

1. a. Au continuat să se dezvolte Diaconiile înființate în 2011 (Bolnavi – Familie - Săraci și Pribegi – Închisori) aflate sub patronajul Sectorului Social. Există 2 apartamente de găzduire a persoanelor aflate în dificultate: Parohia Torino 2 (Casa Sfântului Nectarie) și Parohia Venezia 1 (Casa Sfintei Lucia). La acestea se mai adaugă 3 case care funcționează în regim de centru social: Casa Sfântului Gheorghe din Genzano (Lazio), Casa Sfântul Ioan Gură de Aur din Carrara (Toscana), Centrul Social Sfântul Ierarh Iosif cel MilostivMitropolitul Moldovei din Giaveno (Piemonte).

 

b. Pe parcursul anului:

- s-au dezvoltat, la Torino, activitățile Casei Sfântului Nectarie, a Asociațiilor San Lorenzo dei Romeni și a Centrului pentru viață Sfânta Filofteia (fiind sfințit și noul sediu al acesteia);

- s-au dezvoltat, în Parohia Carrara, activitățile Casei Sfântul Ioan Gură de Aur;

- Parohia Catanzaro a continuat proiectul social Pâinea noastră cea de toate zilele și a inițiat un nou proiect, „Un zâmbet sub brad”.

Asociația San Lorenzo dei Romeni ETS, a Episcopiei, a inițiat noi proiecte destinate sprijinirii părinților care au copii internați la spitalul Bambino Gesù din Roma (s-au implementat proiectele: „Chemarea îngerilor”, „Sub ocrotirea Maicii Domnului – bucuria și nădejdea mamelor” „Copilăria, vârsta Împărăției | Inocență și dăruire”, etc.);

- a fost lansat proiectul social fiantropic - „O șansă pentru o nouă viață”;

 

2. Proiectul Social „Brațele Părintești”: în perioada 1 septembrie 2020 – 30 iunie 2021, prin proiectul social „Brațele Părintești”, coordonat de Asociația Caritativă San Lorenzo dei Romeni ONLUS a Episcopiei noastre, s-a reușit adopția la distanță a 879 de copii din România, Republica Moldova și Italia. Ne bucurăm să constatăm că, în ciuda crizei economice severe, anul școlar 2021 – 2022 a început cu 896 burse;

 

3. Proiectul Social „Toiagul nădejdii”: în perioada februarie 2021 – 31 decembrie 2021, s-a reușit adopția la distanță a 113 vârstnici din România.

 

Opera socială din cadrul Eparhiei (prin Centrul Eparhial, toate parohiile și mănăstirile), în anul 2021 a depășit prin jertfelnicia credincioșilor și cu ajutorul lui Dumnezeu, suma de 1.400.000 € (incluzând și ajutoarele acordate prin proiectul Brațele Părintești).

 

ACTIVITATEA EDITORIALĂ:

În anul 2021, a apărut primul număr al Revistei „Theologica”, coordonată de Centrul de Studii Sfântul Dionisie Exiguul, al Episcopiei noastre. 

 

ACTIVITATEA MISIUNII SF: IERARH NICOLAE:

La ora actuală, numărul total al parohiilor implicate în pastorația fraților noștri români din Basarabia și din Bucovina de Nord este de 28 și reprezintă 10 % din totalul parohiilor din Eparhie;

 

ACTIVITATEA MASS MEDIA:

 

Pe parcursul anului 2021, au fost elaborate următoarele:

- 638 știri scrise pe site și 22 știri audio.

- s-au intensificat și s-au organizat traducerile sistematice ale știrilor în limba italiană (680).

- Platforma ZOOM, administrată de Departamentul Mass Media, a transmis în anul 2021, aproximativ 350 de ore - 14,5 zile de transmisie.

- s-a lucrat la noul portal ortodox Theofania, al Episcopiei Ortodoxe Române a Italie.

 

Pentru anul 2022 s-a propus continuarea tuturor proiectelor începute în anii precedenți precum și inițierea altor proiecte, dintre prioritățile pentru anul următor, amintim:

- formarea continuă a clerului și a celor implicați în slujirea pastorală, misionar-catehetică, socială și cultural-educativă a Bisericii.

- implicarea sistematică a preoteselor, alături de soții lor, preoții, atât în catehizarea și educarea copiilor și a tinerilor, cât și în slujirea socială și culturală.

- responsabilizarea și implicarea tuturor clericilor din fiecare protopopiat, prin desemnarea lor ca și corespondenți ai departamentelor din cadrul sectoarelor Centrului Eparhial, ceea ce va crea o rețea de colaboratori ai fiecărui consilier.

- implicarea mirenilor – voluntariatul. Numărul mare al credincioșilor și, odată cu aceasta, al solicitărilor îndreptate spre preot, la nivel parohial, pe de o parte, și numărul mare al parohiilor și creșterea solicitărilor îndreptate spre Centrul Eparhial, pe de altă parte, necesită implicarea cât mai activă a mirenilor în proiectele pastoral-misionare, catehetice, educative, sociale și culturale din parohii.

- intensificarea activității de cateheză în rândul copiilor, tinerilor și adulților, prin implicarea familiilor creștine, alături de clerici și de soțiile lor, deja angajați în această activitate;

- intensificarea proiectelor pentru copii și tineri, a taberelor și a școlilor de vară, cu formarea și implicarea unui număr cât mai mare de voluntari mireni;

- creșterea activității sociale pentru venirea în sprijinul celor săraci, a celor bolnavi, a celor din închisori, prin implicarea Comitetelor Parohiale, în frunte cu preotesele, și a tinerilor din parohii, și încurajarea voluntariatului;

- înfrățirea Protopopiatelor din Nordul Italiei cu cele din Sudul Italiei respectiv înfrățirea parohiilor mari cu cele mai mici;

- organizarea, la nivel eparhial, a Concursului Național Catehetic „Rugăciunea în viața mea”, aflat sub egida Patriarhiei Române;

- implementarea proiectului social de adopție la distanță a persoanelor în vârstă: „Toiagul Nădejdii”;

- implementarea proiectului social filantropic: „Un dar pentru o nouă viață”.

Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate darurile Sale revărsate peste Episcopia noastră în anul 2021 și Îi cerem iertare pentru toate neîmplinirile sau greșelile făcute! Pentru viitor, ne rugăm Domnului ca și în anul 2022 să slujim cu râvnă și dragoste, spre slavă Sfintei Treimi și spre propășirea Sfintei noastre Biserici, spre mai binele și unitatea neamului nostru și spre a noastră mântuire!

sursa: Episcopia Ortodoxă Română a Italiei

Ultimele din categorie