Binecuvântarea lucrărilor din parohia Câmpani, Episcopia Oradiei

În Duminica a doua după Paşti, a Sfântului Apostol Toma, 8 mai 2016, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în vizită pastorală în parohia Câmpani, Protopopiatul Beiuș, prilej cu care a oficiat slujba de binecuvântare a lucrărilor de înnoire a bisericii parohiale cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” şi a săvârşit Sfânta Liturghie, în sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi.

Chiriarhul Oradiei a fost aşteptat şi primit cu multă bucurie şi însufleţire de către comunitatea dreptmăritoare din Câmpani, care numără 780 de suflete, dar şi de oficialităţi locale, judeţene şi centrale, în sunetul clopotelor și al tulnicelor.

După oficierea slujbei de binecuvântare a lucrărilor efectuate la exteriorul și interiorul bisericii a urmat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie arhierească, în cadrul căreia, după citirea fragmentelor scripturistice de la Sfântul Evanghelist Ioan, Preasfinţitul Părinte Sofronie al Oradiei a rostit un bogat cuvânt de învăţătură, în care a tâlcuit înţelesurile duhovniceşti ce se desprind din textele scripturistice:

„Astăzi, Duminica a doua după măritul praznic al Învierii Domnului, la începutul celei de-a doua săptămâni după Sfintele Paști este și ziua de pomenire, în calendarul creștin ortodox, a Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan Teologul, Bogoslovul sau Cuvântătorul de Dumnezeu, cel care a scris cea de-a patra Sfântă Evanghelie, Epistolele Sobornicești și Cartea Apocalipsei ce încheie Sfânta Scriptură, atât a Noului Testament, cât și Sfânta Scriptură în integralitatea ei. Ambele pericope evanghelice sunt foarte edificatoare pentru noi, foarte actuale, pline de învățăminte și nu avem decât să înțelegem, în adâncul sufletului nostru, cele ce s-au scris, ceea ce Hristos Domnul a făcut, pentru a ne comporta creștinește în viața noastră”, a subliniat Preasfinţitul Părinte Sofronie.

Părintele Marian Vasile Popa, Protopopul Beiușului, Seghiștei și Șteiului a adresat cuvântul de bun venit Ierarhului și dat citire actului de sfințire întocmit cu acest prilej. Apoi, părintele paroh Remus Codreanu-Morar a mulţumit Bunului Dumnezeu pentru tot ajutorul şi toate darurile pe care cu îmbelşugare le-a revărsat peste această comunitate de creştini ortodocşi, dar şi Preasfinţitului Părinte Sofronie pentru osteneală şi prezenţă, pentru dragostea şi disponibilitatea ce le-a manifestat faţă de binecredincioşii parohiei Câmpani. Mulţumiri au fost aduse tuturor celor care s-au jertfit pentru restaurarea şi înfrumuseţarea bisericii parohiale din această localitate.

Cu acest prilej, Preasfinţitul Părinte Sofronie a primit, din partea Consiliului Local al comunei Câmpani, primarul Raul Florin Bocșe, titlul de Cetăţean de onoare al comunei Câmpani. Diploma și hotărârea Consiliului Local a fost înmânată de către domnul primar, care a rostit și un cuvânt de felicitare și recunoștință.

În cuvântul rostit la încheierea programului liturgic, Chiriarhul Oradiei l-a felicitat pe părintele paroh şi pe credincioşii parohiei Câmpani pentru frumoasele lucrări de înnoire ce s-au adus bisericii şi casei parohiale și a oferit domnului primar al comunei, dar și Consiliului și Comitetului parohial, câte o Diplomă de apreciere, pentru dragostea și sprijinul arătat Bisericii dreptmăritoare. De asemenea, a mulțumit Consiliului Local al Primăriei Câmpani, în frunte cu primarul localităţii, pentru distincția oferită, evidențiind frumoasa colaborare existentă între Primărie și parohiile ortodoxe din comună.

Sursa: eparhiaortodoxaoradea.ro

Ultimele din categorie