Supunerea femeii față de bărbat – ușurare de povara greutăților

Atunci când femeii i se ridică greutatea responsabilităţii întregii familii şi a luării hotărârilor, ea simte o mare uşurare. 

Se consideră că Ortodoxia învaţă femeia să se supună bărbatului. Aşa este?

Atunci când femeii i se ridică greutatea responsabilităţii întregii familii şi a luării hotărârilor, ea simte o mare uşurare. Şi acesta este lucrul pe care vor să-l obţină femeile chiar şi în familiile necreştine, atunci când soţii lor sunt înclinaţi să fugă de responsabilităţi, iar nefericitele femei iau greutatea aceasta asupra lor, deşi, de multe ori, le depăşeşte. De aici apar şi supărările care nu duc întotdeauna la conştientizarea rolului fiecăruia în cadrul familiei.

(Pr. Maxim Kozlov, Familia – ultimul bastion: răspunsuri la întrebări ale tinerilor, Trad. din lb. rusă Eugeniu Rigoti, Editura Sophia, București, 2009, p. 73)

De la același autor

Ultimele din categorie