Festivalul Concurs Coral Internațional pentru Tineret „Gavriil Musicescu”, ediția a IX-a

18 Iulie 2022 08:12 Arhiepiscopia Iaşilor

Asociația Iubire și Încredere implementează, timp de 4 luni, începând cu data de 15 iulie 2022, Proiectul Festivalul Concurs Coral Internațional pentru Tineret  Gavriil Musicescu, ediția a IX-a. Proiectul este finanțat de Primăria Municipiului Iași.

Festivalul Concurs Coral Internațional pentru Tineret Gavriil Musicescu a fost conceput ca un eveniment multicultural, al cărui scop principal este realizarea unui puternic schimb de experienţă prin mijloace artistice corale între membri ai unor coruri din ţară şi străinătate (copii și tineri), promovând la un nivel înalt arta corală ca mijloc de exprimare artistică şi de interacţiune între tineri din diferite culturi şi medii sociale.

Inițiativa Asociației Iubire și Încredere din anul 2013 – anul în care a avut loc prima ediție a Festivalului și cea actuală este una ce aduce un suflu nou și o perspectivă nouă în ceea ce privește dezvoltarea orizontului cultural pentru copii. Crearea unui cadru în care numeroși copii și tineri interpreți de muzică corală din țară și din străinătate se pot întâlni într-o competiție internațională, stimulează performanța și intercunoașterea participanților și în același timp stimulează dorința publicului de a participa la evenimente corale de anvergură susţinute de tineri artişti din diverse țări.

Pentru cea de-a noua ediție a manifestării ne propunem să lărgim orizonturile eforturilor de promovare a muzicii corale la nivel național și internațional, introducând în seria acțiunilor pregătite, inițiative noi, atractive și canalizate către marele public cu accent pe publicul tânăr și să oferim o nouă perspectivă adaptată situației în care ne aflăm.

Obiectivele proiectului

 • creşterea gradului de implicare a copiilor și tinerilor din Municipiul Iași și nu numai în activități artistice și culturale;
 • încurajarea inițiativelor experimentale, inovatoare, originale;
 • promovarea copiilor și tinerilor talentați în sectorul artei corale;
 • încurajarea schimburilor culturale, creșterea mobilității creatorilor și a produselor culturale;
 • dezvoltarea publicului și creșterea accesului la actul de cultură, sprijinirea educației culturale pe întreg parcursul vieții;
 • dezvoltarea cooperării locale, regionale, naționale și internaționale
 • crearea cadrului în care publicul poate participa la manifestări culturale  și artistice susţinute de copii şi tineri din Municipiul Iași și nu numai.
 • încurajarea tuturor participanților la viața culturală de a găsi soluții inovative pentru a-și continua menirea și  adaptarea mai ușoară a acestora la siuațiile dificile din perioada actuală.
 • creșterea vizibilității și notorietății orașului Iaşi și a scenei culturale ieşene.

Beneficiari

 • Minim 40 de copii și tineri pasionați de arta corală și/sau bizantină din Municipiul Iași, membri ai unor formații corale pregătite la nivel local de specialiști ai artei corale și bizantine care vor susține alături de invitați de onoare o serie de 3 concerte la nivelul municipiului Iași și vor fi parte din reprezentația artistică pe scena Galei Festivalului;
 • Minim 300 copiii și tineri români şi străini, membri ai grupurilor participante la Concursul de interpretare corală din cadrul Festivalului; 
 • personalităţi muzicale din Municipiul Iași, dar și din ţară şi străinătate – membri ai comisiei de jurizare;
 • publicul Municipiului Iași;
 • publicul larg, care urmăreşte activităţile Festivalului prin intermediul relatărilor şi transmisiunilor media.

Activități

 • Management de proiect;
 • Realizarea regulamentului Festivalului și transmiterea invitațiilor la Festival;
 • Înscrierea participanților;
 • Jurizarea corurilor participante;
 • Serie de 3 concerte corale în diferite locații din Municipiul Iași în cadrul Festivalului  – Concurs Coral Internațional pentru Tineret Gavriil Musicescu ediția a IX-a;
 • Gala premianților Festivalului Concurs – Coral Internațional pentru Tineret Gavriil Musicescu Ediția a IX-a;
 • Informare și publicitate;
 • Transmiterea diplomelor de participare și de premiere pentru participanții din cadrul Festivalului și a scrisorilor de mulțumire către instituțiile/ organizațiile implicate.

Ultimele din categorie