Să fii gata să primeşti în fiecare zi orice necaz

Căci din acestea dobândește cineva îndrăznire neînfruntată către Dumnezeu

Să fii gata să primeşti în fiecare zi orice necaz, socotind că acestea îţi aduc izbăvire de multele datorii, şi să mulţumeşti Sfântului Dumnezeu. Căci din acestea dobândește cineva îndrăznire neînfruntată, după marele Apostol: Că necazul lucrează răbdare, iar răbdarea cercare, iar cercarea nădejde, iar nădejdea nu ruşinează (Romani 5, 3). Căci cele ce ochiul nu le-a văzut şi urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit (I Cor. 2, 9), acestea sunt, după făgăduinţa cea nemincinoasă, cele ce vor fi date celor ce arată răbdare în necazuri, cu împreuna-lucrare a harului; căci fără har nu se poate isprăvi nimic.

(Simeon Evlaviosul, Capete morale, cap. 14,în Filocalie, vol. VI, p. 92-93)

                                                                                                            

Ultimele din categorie