(Foto) Sfântul Ioan – Piață, Biserica breslașilor boiangii și cojocari din București

Locuri de pelerinaj

(Foto) Sfântul Ioan – Piață, Biserica breslașilor boiangii și cojocari din București

Construită de starostele de boiangii Ioniță Croitorul, împreună cu breslașii boiangii și cojocari, biserica are hramul Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Cu binecuvântarea mitropolitului Nifon al Ungrovlahiei, la hramul bisericii din 29 august 1850, Arhiereul Timotei Troados, egumenul Bisericii Crețulescu, l-a hirotonit preot pe viitorul Mitropolit al Moldovei – Iosif Naniescu.