Paraclisul Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei

Paraclise

Paraclisul Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei

Binecuvântat este Dumnezeul nostru... Împărate ceresc..., Sfinte Dumnezeule..., Prea Sfântă Treime..., Tatăl nostru..., Că a Ta este împărăția..., Doamne miluiește (de 12 ori) , Slavă..., Și acum..., Veniți să ne închinăm..., Psalmul 142: Doamne, auzi rugăciunea mea..., Dumnezeu este Domnul (de trei ori).

Apoi troparul. Glas 6. Degrab ne întâmpină

Urmând cu evlavie milei dumnezeiești Moldovei făcutu-te-ai dumnezeiesc ierarh, slăvitule Iosíf, întâmpinând cu milă pe săraci totdeauna, și frumusețea casei lui Dumnezeu îngrijind-o și’n sfintele Lui lăcașuri bucuros mutându-te.

Slavă..., Şi acum. Al Născătoarei de Dumnezeu.

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururi a spune puterile tale noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stătut tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Apoi: Doamne miluieşte (de 3 ori), Slavă... Şi acum..., Psalmul 50.

Peasna I

Glas 8. Pe Faraon ce se purta în car.

Milostivirii lui Hristos cu dragoste urmând, slăvitule, către toți deschis-ai vistieria inimii; deschide, dar, și mintea mea să te laud, Părinte, rugând pe Cela ce a deschis mintea oarecând ucenicilor.

Cuvioase Părinte Iosif, roagă-te pentru noi,

Inimii tale toată cererea i-a dăruit Mântuitorul Hristos, porunca cea nouă cu râvnă păzindu-o, că ai iubit pe Dumnezeu și pe-aproapele, Sfinte, precum învață Scripturile; pentru care astăzi te fericim.

Cuvioase Părinte Iosif, roagă-te pentru noi,

Locașul cel de pe pământ al Domnului iubind, și slava lui, tâmplelor odihnă nu ai dat, slăvitule, făgăduința împlinind, cea din vis, fericite, cea către ctitorul cel dintâi; întru care astăzi te fericim.

Slavă...,

Nestatornicia minţii mele şi viforul necuviincioaselor mele cugetări aşează-le Ierarhe, şi mă mântuieşte cu rugăciunile tale, ca să nu mă duc în adâncul iadului.

Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:

Ochii de maică ridicând spre Fiul tău, roagă-L cu dragoste, plecându-ți urechea cu milă la robii tăi, și milostiv arată-ni-L pe Iubitorul de oameni, că poți degrabă câte voiești, Maica Dumnezeului celui bun.

Peasna a III-a

Strălucind precum zarea și luminos precum soarele astăzi te arăți, fericite, pe cerul Bisericii; că slava Domnului tău a strălucit întru tine, luminând mulțimile drept-credincioșilor.

Cuvioase Părinte Iosif, roagă-te pentru noi,

Tuturor celor care facem acum pomenirea ta cea de peste an, Ierarhe, arată-te milostiv; și toată cererea împlinește-o degrabă celor ce te laudă cu râvnă și dragoste.

Cuvioase Părinte Iosif, roagă-te pentru noi,

Iubitorul de oameni pe iubitorul de frați azi pe Iosif arătat-a, pe cel ales al Său, pe al poporului rugător către Domnul și cetății Iașilor cinste și laudă.

Slavă...

Cunoscând în mine însumi multe păcate, fără de pârâş şi mai înainte de judecată, osândit stau eu, netrebnicul, ci Ţie, ca Mântuitorului tuturor strig, fie-ţi milă de mine, pentru rugăciunile Cuviosului Ierarh Iosif.

Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:

Văzătorul-de-cele-dumnezeiești Moisi rug nemistuit, Preacurată, în munte văzându-te, te-a însemnat tuturor de-Dumnezeu-Născătoare, ca ceea ce-n pântece Focul ai încăput.

Izbăveşte de nevoi pe robii tăi, Născătoare de Dumnezeu, că toţi, după Dumnezeu, la tine scăpăm ca şi către un zid nestricat şi folositor.

Mântuieşte din ispita vrăjmaşului pe robii tăi, Născătoare de Dumnezeu, că Ziditorul te-a arătat, o, preafrumoasă fecioară, apărătoare şi păzitoare turmei sale.

Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, căci pe tine te avem, Părinte Ierarhe, adevărată doctorie de mântuire.

Sedealna a III-a

Glas 4. Iosíf s-a spăimântat.

Cu osârdie urmând urmelor Domnului Hristos, te-ai făcut celor sărmani, o, Ierarhe Iosif, preamilostivă scăpare și întărire; și pururi împlinind cu osârdie porunca cea dintâi, cea a dragostei, de Dumnezeu slăvitu-te-ai în ceruri, cu slava Lui, preafericitule, la Care, Sfinte, solește pururi celor care îți cântă.

Peasna a IV-a

Următor al lui Dumnezeu întru toate pururea arătându-te, ai umblat întru iubirea Lui, cum îndeamnă Pavel, fericitule.

Cuvioase Părinte Iosif, roagă-te pentru noi,

Lupta cea bună luptându-te, cucerit-ai,  Sfinte, viața veșnică, dreapta Domnului de-a pururea, sfinte Ierarhe, sprijinindu-te.

Cuvioase Părinte Iosif, roagă-te pentru noi,

Ucenicului cel ascuns, Arimatianului, te-ai făcut părtaș, cu numirea și cu faptele, trupul lui Hristos slujind, slăvitule.

Slavă...

Fiind rănit prin cumplite săgeţi înveninate ale potrivnicului, plâng nevrednica soartă a sufletului meu, ci Tu, Hristoase mă mântuieşte.

Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:

Izbăvește pe robii tăi, Maică Preacurată, de munca iadului, ridicând, Stăpâna cerului, mâna cu-ndrăznire către Fiul tău.

Peasna a V-a

Inima a ars în Iosif pentru Veniamin, fratele lui după trup, cel din Canaan, iar în tine pentru fratele cel după Har.

Cuvioase Părinte Iosif, roagă-te pentru noi,

Oaselor ți-a dat Domnul tărie, minunatule, și ca grădina adăpată te-a făcut și ca izvorul care nu seacă al apei vii.

Cuvioase Părinte Iosif, roagă-te pentru noi,

Soarelui Hristos strălucirile I-ai oglindit ca o oglindă curată, slăvitule, pe toți, Părinte, încălzind cu raza milei Lui.

Slavă...

Nu mă lepăda, Iisuse, de la faţa Ta, pentru mulţimea îndurărilor Tale, ci în dar mă mântuieşte, prin rugăciunile Cuviosului Tău Iosif.

Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu

Iernii sufletești primăvară ești de-a pururea, născând cu trup pe Soarele neapus, Maică Fecioară, Născătoare de Dumnezeu.

Peasna a VI-a

Finicul sădit în casa Domnului și-nflorit acum în curțile Sale să îl cinstim credincioșii cu râvnă, pe Dumnezeu lăudând cu osârdie: Drept este Domnul Dumnezeu, minunat și slăvit întru Sfinții Lui.

Cuvioase Părinte Iosif, roagă-te pentru noi,

Adâncul inimii tale deschis-ai ca pe o vistierie bogată, scoțând din ea cele bune, Părinte, și-nvederând omul tainic al inimii, cu duhul blând și liniștit împodobit, și cu faptele dragostei.

Cuvioase Părinte Iosif, roagă-te pentru noi,

Dorirea inimii tale curate Împăratul a toate plinindu-ți, de fața Lui azi în ceruri te bucuri și întru slavă petreci, fericitule,de binecuvântările bunătății în veci veselindu-te.

Slavă...

Nu primi, Stăpâne, a intra la judecată cu sluga Ta, căci dacă nimeni vieţuind în această lume nu se va îndrepta înaintea Ta, dar eu care am întrecut pe toţi cu păcate multe, cum mă voi arăta?

Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:

Umbrindu-te puterea Celui Preaînalt și venind Duhul Sfânt peste tine ai zămislit pe Cuvântul, Fecioară, pe Cel cu Tatăl și Duhul fără’nceput; pentru aceasta te mărim, de-Dumnezeu-Născătoare vestindu-te.

Izbăveşte de nevoi pe robii tăi, Născătoare de Dumnezeu, că toţi, după Dumnezeu, la tine scăpăm ca şi către un zid nestricat şi folositor.

Mântuieşte din ispita vrăjmaşului pe robii tăi, Născătoare de Dumnezeu, că Ziditorul te-a arătat, o, preafrumoasă fecioară, apărătoare şi păzitoare turmei sale.

Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, căci pe tine te avem, Părinte Ierarhe, adevărată doctorie de mântuire.

Condac. Apărătoare Doamnă.

Milostivirii lui Hristos urmând, Părinte, tuturor toate te-ai făcut, precum Apostolul, minunate Iosíf, cu milostivirea; ci în ceruri, fericite, odihnindu-te, mijlocești celor ce-ți cântă cu evlavie,  zicând: Bucură-te, fericite Ierarhule.

Prochimen: Pomeni-voi numele tău în tot neamul şi neamul.

Stih: Ascultă, fiică, şi vezi şi pleacă urechea ta şi uită poporul tău şi casa părintelui tău.

Slavă...

Pentru rugăciunile Cuviosului Tău Iosif, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Stihira glasul al 6-lea:

Miluieşte-ne Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, curăţeşte fărădelegile noastre.

La tine, Cuvioase Părinte Iosif, aduc rugăciunile mele, pe acestea ascultă-le şi le du înaintea Ziditorului, căci toată îndrăzneala de la mine s-a îndepărtat, cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte şi a cumplitelor cugete şi cuvinte, cu care milele Acestuia spre mânie le-am întărâtat şi acum trebuindu-mi ajutorul Lui, a-l cere nu îndrăznesc, ci tu, Cuvioase, fii mijlocitor.

Peasna a VII-a

Cu credință la Domnul, de-trei-ori fericite, în dimineți cugetând, lipitu-ți-ai de Dânsul sufletul în tot ceasul, dreapta Lui sprijinindu-te, și de vederea Lui azi te bucuri, Ierarhe.  

Cuvioase Părinte Iosif, roagă-te pentru noi,

Lucrătorule vrednic, roadele la vreme ai dat Stăpânului tău și, calea săvârșindu-ți, intrat-ai în odihnă cu soboarele Sfinților; cântându-I: Bine ești cuvântat Dumnezeul Părinților noștri!

Cuvioase Părinte Iosif, roagă-te pentru noi,

A vesti dimineața mila Domnului, Sfinte, și adevărul Lui râvnit-ai totdeauna, ca David împăratul, și-a cânta cu evlavie: Bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri.

Slavă...

Cine nu mă va mântui de focul gheenei şi de întuneric, pe mine cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai tu, apărătorul meu. Mântuieşte sufletul meu cel amărât, Cuvioase Părinte Iosif.

Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:

Ușă lumii spre ceruri, Preacurată, Prorocul te-a însemnat oarecând; Deschide, dar, și nouă ușile pocăinței să cântăm cu evlavie: Bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri.

Peasna a VIII-a

Pe Împăratul

Dumnezeiasca milostivire urmând-o, miluitu-te-ai, Sfinte, de Domnul, și miluiești de-a pururi pe cei care îți cântă.

Cuvioase Părinte Iosif, roagă-te pentru noi,

Arhiereului celui Mare slujindu-I, întrecut-ai pe toți, Ierarhe, cu mila și blândețea și cu înțelepciunea.

Cuvioase Părinte Iosif, roagă-te pentru noi,

Inimii tale celei curate, Părinte,  – precum zis-a – Hristos dăruit-a a-L vedea de-a pururi în ceruri, fericite.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul, şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Cei ce ne închinăm Ţie cu credinţă, Sfântă Treime, în singură fiinţa-Dumnezeirii, cu despărţirea Feţelor, toţi să ne mântuim.

Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:

Scară, Fecioară, te-a văzut patriarhul, care sui pe pământeni către ceruri, pe Mântuitorul și Dumnezeu născându-L.

Peasna a IX-a

Aceasta este ziua cu-har-dăruită a pomenirii slăvitului Iosif; veniți, dar, toți credincioșii acum să ne bucurăm.

Cuvioase Părinte Iosif, roagă-te pentru noi,

Aprinde, Ierarhe, inimile noastre cu focul dragostei celei de Dumnezeu, preaminunate Părinte, și de aproapele.

Cuvioase Părinte Iosif, roagă-te pentru noi,

Bisericii unire pururi mijlocește-i  la Dumnezeu, iconomule-al Harului, și har trimite-i și pace, dumnezeiescule.

Cuvioase Părinte Iosif, roagă-te pentru noi,

Icoana ta cinstită astăzi sărutând-o cei credincioși cu credință și dragoste, vestim la toți, Ierarhe, harul și mila ta.

Slavă...

De rea credinţa ereticilor şi de mânia vrăjmaşilor care ne asupresc, păzeşte pe robii tăi cu rugăciunile tale, Cuvioase Părinte Iosif.

Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:

Nădejde neclintită marginilor lumii, toți credincioșii, Fecioară, știindu-te, de Dumnezeu Născătoare te vestim, lăudându-te.

Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Cea pururi fericită, şi prea nevinovată, şi maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii, şi mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune, pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Cuvine-se cu adevărat..., Sfinte Dumnezeule..., Prea Sfântă Treime..., Tatăl nostru..., Troparele: Miluiește-ne pe noi..., Slavă..., Doamne miluiește-ne pe noi..., Si acum..., Ușa milostivirii..., Ectenia în care se pomenesc cei ce fac Paraclisul și apolisul.

Calendar ortodox
27 Februarie