Hramul icoanei „Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț

Arhiepiscopia Iaşilor

Hramul icoanei „Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț

  • Hramul icoanei „Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț
   Hramul icoanei „Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț

   Hramul icoanei „Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț

  • Hramul icoanei „Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț
   Hramul icoanei „Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț

   Hramul icoanei „Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț

  • Hramul icoanei „Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț
   Hramul icoanei „Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț

   Hramul icoanei „Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț

  • Hramul icoanei „Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț
   Hramul icoanei „Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț

   Hramul icoanei „Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț

  • Hramul icoanei „Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț
   Hramul icoanei „Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț

   Hramul icoanei „Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț

  • Hramul icoanei „Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț
   Hramul icoanei „Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț

   Hramul icoanei „Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț

  • Hramul icoanei „Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț
   Hramul icoanei „Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț

   Hramul icoanei „Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț

  • Hramul icoanei „Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț
   Hramul icoanei „Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț

   Hramul icoanei „Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț

  • Hramul icoanei „Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț
   Hramul icoanei „Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț

   Hramul icoanei „Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț

Din 2018, ziua de 9 iulie a devenit pentru Mănăstirea Neamț zi de hram căci, prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului numită „Îndrumătoarea”, din străvechea ctitorie a mușatinilor, a primit o zi specială de cinstire.

Sărbătoarea sfintei icoane de la Mănăstirea Neamț a început în ajun, cu slujba de Priveghere. Cete de pelerini veniți de departe sau de aproape s-au rugat alături de soborul de slujitori condus de Arhim. Teofil Timisag, starețul Mănăstirii Gorovei din Botoșani, la care s-au adăugat și alți clerici sosiți să o preacinstească pe Fecioara Maria.

În ziua hramului, în dangătul renumitelor clopote ale lavrei, slujitorii, purtând în procesiune odorul cel preascump al chinoviei nemțene, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, s-au îndreptat către locul special amenajat din incinta mănăstirii în care s-a desfășurat întreg programul liturgic al sărbătorii. 

Sub privirile proteguitoare ale „Îndrumătoarei” din cinstita icoană, soborul preoților și diaconilor, condus de protosinghelul Justinian Cârstoiu, a oficiat dumnezeiasca Liturghie. Din sobor au mai făcut parte: arhim. Benedict Sauciuc, Mănăstirii Neamț, arhim. Hariton Negrea, starețul Mănăstirii Petru Vodă, arhim. Teofil Timisag, starețul Mănăstirii Gorovei din Botoșani, Arhim. Andrei Ioniță de la Centrul Eparhial Roman, părintele profesor univ. Nicolae Chifăr. Au mai fost prezenți alți preoți, egumeni de aproape sau de departe, veniți să aducă preacinstire Născătoarei de Dumnezeu care, prin sfânta sa icoană, de mai bine de șase secole, ocrotește Mănăstirea Neamț.

În cuvântul de învățătură rostit de către părintele Justinian Cârstoiu a fost evidențiat locul și rolul Fecioarei Maria în iconomia mântuirii neamului nostru românesc, dar și istoria icoanei Maicii Domnului făcătoare de minuni de la Mănăstirea Neamț.

La timpul potrivit, mulțime de credincioși s-a împărtășit cu Sfintele Taine, mulțumind Domnului pentru binefaceri. 

După săvârșirea dumnezeieștii Liturghii, a urmat citirea Acatistului Icoanei Maicii Domnului „Îndrumătoarea”. Apoi, părintele stareț al Mănăstirii Neamț, arhim. Benedict Sauciuc, a mulțumit tuturor oaspeților prezenți, cler și popor, că au înfrumusețat cu prezența, cu rugăciunea și cu dragostea fiecăruia ziua proslăvirii sfintei icoane a Maicii Domnului de la Neamț. 

Părintele Stareț a mai spus: „De mai bine de 600 de ani, această sfântă icoană a fost martoră a multor evenimente din istoria mănăstirii noastre, dar și a Moldovei întregi. Maica Domnului a primit aici, la Neamț, rugăciunile multor ierarhi, voievozi evlavioși și darnici boieri, a cetelor de călugări, dar și a mulțimii credincioșilor. În fața acestei icoane, Îndrumătoarea, s-a rugat Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, s-a rugat și i-a cerut ocrotirea marele stareț Paisie, cerând-i sprijin Macii Domnului pentru lucrarea duhovnicească atât de importantă pentru spiritualitatea românească inițiată și desfășurată aici, în străvechea chinovie nemțeană. În fața aceleași binecuvântate icoane s-a rugat Sfântul Ioan Iacob care, monah fiind aici, în lavra Neamțului, a cerut de la Împărăteasa cerului și a pământului ca să-i binecuvânteze pelerinajul și șederea în Țara Sfântă, de unde a urcat la Cereștile locașuri. Noi, cei adunați astăzi în fața sfintei icoane, continuăm tradiția străveche de la Neamț, când cler și popor adunați în cuget și rugăciune, aducem mulțumire Născătoarei de Dumnezeu pentru multele și bogatele sale daruri revărsate vreme de șase secole peste Mănăstirea Neamț, peste binecuvântată Moldovă, dar și peste întreg pământul nostru românesc”.

Sărbătoarea s-a încheiat cu tradiționala procesiune cu preacinstita icoană purtată de soborul slujitorilor în jurul măreței catedrale ștefaniene, cu popasuri de litanii și ectenii, după care Îndrumătoarea a fost reașezată în biserică unde, cu neîmpuținată iubire și milostivire, își revarsă binecuvântările asupra tuturor celor ce-i cinstesc sfânta sa icoană.

Citește despre: