Informații de etapă din implementarea Proiectului de finanțare cu titlul: „Restaurare și consolidare Biserica Vovidenia, Iași”

23 Iunie 2022 14:00 Arhiepiscopia Iaşilor

Parohia Vovidenia din Iași beneficiaza de o finantare acordată prin Programul Operațional Regional 2014-2020, prioritatea de investiție 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, având o valoare totală de 4.604.344,85 lei, din care 4.512.257,95 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Proiectul cu titlul: „Restaurare si consolidare Biserica Vovidenia, Iași” are codul SMIS 117907,  a fost demarat la 26.11.2017 și se va finaliza la 30.11.2022.

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului constă în: Punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu Biserica Vovidenia din Iași, prin protejarea și valorificarea durabilă a acestuia în scopul creșterii numărului anual mediu de vizitatori și dezvoltarea locală a municipiul Iași.

Stadiul actual al lucrărilor:

Investiția se află la 90% din valoarea totală. A fost finalizată restaurarea iconostasului bisericii, cu o descoperire surprinzătoare: s-a găsit pe stâlpii ușilor împărătești și diaconești pictură din secolul al XVII-XVIII-lea, 6 sfinți (Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ioan Gură de Aur și 4 sfinți diaconi). Această pictură fusese acoperită cu vopsea de bronz. La săpăturile arheologice s-au descoperit monede din secolul al XVI-lea (1580), ceea ce atestă un cimitir mai vechi decât biserica. Au fost finalizate lucrările la pardoseala bisericii, au fost instalate ușile. Urmează să fie dată în lucru o cruce de piatra pentru mormântul în care au fost așezate osemintele descoperite în urma săpăturilor arheologice. Se lucrează la trotuarele bisericii, scările de acces, rampa pentru persoane cu handicap și lumânărar. De asemenea, se lucrează la sistemul automatizat al clopotelor, sistemul de iluminat arhitectural, sistemul de sonorizare etc.

Datele de contact ale beneficiarului: PAROHIA „VOVIDENIA”- IAȘI, Str. Vovideniei nr. 5, municipiul Iași, cod poștal 700079, județul Iași , e-mail: parohiavovidenia@yahoo.com, Persoana de contact: PREOT ISAI MIHAI-DANIEL, link: https://intrareainbisericaamaiciidomnului.mmb.ro/

Citește alte articole despre: Biserica Vovidenia Iași, Vovidenia Iași

Ultimele din categorie