Între cel care se spovedeşte şi cel care ascultă spovedania se creează o legătură indisolubilă