IPS Mitropolit Teofan, la Osoi: „Cea mai mare bogăție în viața omului este credința în Hristos – Dumnezeu”

2 Noiembrie 2020 13:34 Tudorel Rusu Arhiepiscopia Iaşilor

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan a fost prezent duminică în Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din localitatea Osoi, comuna Sinești, județul Iași, unde a oficiat slujba de sfințire a bisericii și a unui centru parohial impresionant, cu altar de vară, lumânărar, casă parohială, clopotniță și casă socială. În continuare, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a ținut cuvânt de învățătură.

Slujba de sfințire a locașului de cult și a întregului ansamblu parohial fost succedată de slujba Sfintei Liturghii arhierești, săvârșită de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, alături de un sobor de preoți și diaconi, pe o scenă special amenajată în curtea locașului de cult.

În cuvântul de învățătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, IPS Părinte Teofan a explicat care sunt cele mai mari bogății pe care le poate avea omul pe pământ: „Primul lucru la care este bine să medităm este acela că săraci și goi am ieșit din pântecele mamei noastre și săraci și goi, adică lipsiți de bunuri materiale, ne vom duce în mormânt. Este foarte adevărat acest lucru și, dacă este pus la temelia vieții, vom înțelege multe din cele pe care le trăim în viață. Bogățiile, oricât de multe sunt și de dorite, rămân în urma noastră odată ce plecăm în mormânt. Un al doilea mare adevăr care se cuvine a fi mărturisit este acela că cea mai mare bogăție în viața omului este credința în Hristos - Dumnezeu, iar o altă mare bogăție este aceea când omul doarme liniștit în așternutul său. Dacă am înțelege cât de mari sunt aceste două bogății - să ai credință în Dumnezeu și seara, după munca zilei, să te culci liniștit în așternutul tău. Un părinte al Bisericii, Fericitul Augustin, mărturisea la timpul său, zicând: Cât de bogat este omul care nu are nimic din cele ale lumii acesteia, dar îl are pe Hristos și cât de sărac este omul care are toate cele ale acestei lumi, dar nu-l are pe Hristos - Domnul”.

La finalul Sfintei Liturghii, IPS Mitropolit Teofan a săvârșit slujba Parastasului pentru ctitorii bisericii trecuți al cele veșnice, precum și pentru toți străbunii satului.

După alocuțiunile de mulțumire, părintele paroh Mihai Dan Bălan a fost hirotesit de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei întru iconom stavrofor, ca urmare a implicării sale în realizarea lucrărilor de construcţie şi de înfrumuseţare a bisericii și a complexului parohial. De asemenea, au fost evidenţiate persoanele care s-au implicat în construirea complexului parohial, printre care și autoritățile locale. Părinte Gheorghe Bogus, parohul de la Sinești, cel care a avut ca filie o perioadă și Parohia Osoi, a primit din partea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan distincția „Crucea Sfântul Ierarh Dosoftei”.

Piatra de temelie a bisericii ortodoxe din Osoi, prima de altfel, a fost pusă în anul 1990. Lucrările au fost începute și finalizate, în proporție de 70%, sub îndrumarea și efortul părintelui Bogus Gheorghe de la Parohia Sinești. În perioada 1990-2007, satul Osoi a fost filie a parohiilor Sinești și Stornești. Începând cu data de 1 aprilie 2007, a fost înființată parohia de sine stătătoare Osoi, având drept paroh pe părintele Mihai Dan Bălan. În perioada 2008-2009, a fost ridicată casa socială a Parohiei Osoi, cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”. În anul 2015 s-a zidit, pictat și înzestrat cu toate cele necesare cultului liturgic Paraclisul de vară cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”. În perioada 2014 - 2020 au fost efectuate lucrări la casa parohială. Între anii 2006 - 2015 s-au executat lucrări de dotare și înfrumusețare ale sfântului locaș: catapeteasmă, strane, tetrapoade, centrală termică și toate cele necesare slujirii liturgice. S-au executat, de asemenea, lucrările de pictură în tehnica „fresco” de către pictorii Liviu Amariței și Florin-Gheorghe Straton.

De la același autor

Ultimele din categorie