„Mănăstirea Văratic în izvoare teologice, laice și culturale”

8 Octombrie 2020 19:25 Flavius Popa Arhiepiscopia Iaşilor

La Editura „Mușatinia” a apărut în această perioadă monografia „Mănăstirea Văratic în izvoare teologice, laice și culturale”. Volumul, semnat de Dan Toma Dulciu, face parte din colecția „Harisma” și își propune să ofere cititorului un studiu științific amplu cu privire la viața și spiritualitatea așezământului monahal de la Văratec.

Autorul Dan Dulciu, de la Centrul Cultural Spiritual Văratic, a lansat zilele acestea monografia „Mănăstirea Văratic în izvoare teologice, laice și culturale”. Cartea a apărut la Editura „Mușatinia” din Roman și dorește să aducă o serie de mărturii și izvoare istorice cu privire la activitatea Mănăstirii Văratec.

„Această mănăstire nu este doar un așezământ de credință, unde se desfășoară un serviciu religios după un tipic aparte, într-o atmosferă de austeritate și adâncă evlavie, ci o ființă vie, cu nebănuite preocupări de inserție în viața comunității, dovadă că obștea monahală nu resimte nici un fel de aprehensiuni față de epoca actuală. […] Faima acestei mănăstiri a atras în decursul  vremii curiozitatea vizitatorilor autohtoni sau străini, a delegațiilor venite de pe alte meleaguri, dar și prețuirea și grija unor ierarhi ai bisericii noastre. Prezentarea trecutului acestei mănăstiri presupune parcurgerea unui amplu volum de surse documentare, astfel încât viitoarele lucrări de factură științifică să beneficieze de un aparat bibliografic consistent”, a mărturisit Dan Toma Dulciu în prefața lucrării.

Volumul prezentat a fost iniţiat şi coordonat de maica stareță Iosefina Giosanu.

De la același autor

Ultimele din categorie