Pâinile litiei – simbolism și istoric

Taine, ierurgii, slujbele Bisericii

Pâinile litiei – simbolism și istoric

    • Pâinile litiei – simbolism și istoric
      Pâinile litiei – simbolism și istoric

      Pâinile litiei – simbolism și istoric

Pâinile care se binecuvântează la Litie simbolizează cele cinci pâini pe care Mântuitorul le‑a binecuvântat, înmulţindu‑le în chip minunat şi săturând cu ele, în pustie. cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi de copii.

Pâinile care se binecuvântează la Litie (artosele sau litiile) simbolizează cele cinci pâini pe care Mântuitorul le‑a binecuvântat, înmulţindu‑le în chip minunat şi săturând cu ele, în pustie, cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi de copii (Luca 9, 12‑17). De aceea, după unii teologi, ieşirea clerului şi a credincioşilor în pronaos înseamnă mergerea poporului în pustie, spre a-L căuta și asculta pe Hristos. În același timp, binecuvântarea artoselor de către preot în mijlocul bisericii înseamnă binecuvântarea pâinilor de către Hristos, în mijlocul mulțimilor.

Acest simbolism este, de altfel, indicat chiar în textul rugăciunii de binecuvântare: „Doamne, Care ai binecuvântat cele cinci pâini şi ai săturat cu ele cinci mii de bărbaţi în pustie...”. De aceea, atunci când preotul ia în mâini artosul, pentru a-l binecuvânta, şi când apoi îl frânge şi îl împarte în patru, el imită pe Mântuitorul Însuşi.

Binecuvântarea pâinilor în cadrul slujbei de seară își are originea în primele secole ale creștinismului. Motivul înființării acestei practici și, mai apoi, al dezvoltării unei slujbe pe baza acesteia este ca monahii, gustând din ele la sfârșitul Vecerniei, să-şi întărească puterea de rezistenţă - preîntâmpinând astfel oboseala din timpul privegherii de noapte.

Citește despre: