Părintele Patriarh Daniel: „Mironosițele reprezintă pe femeile care merg la icoana lui Hristos și Îi cer ajutor să prăvălească pietre grele”

9 Mai 2022 13:07 Patriarhia Română

„Sfintele Femei Mironosițe le reprezintă pe toate femeile, dar mai ales pe mamele creștine, care dis de dimineață la revărsatul zorilor merg la icoana Mântuitorului Iisus Hristos și Îi cer ajutor să prăvălească atâtea pietre grele ale vieții de pe inima sau sufletul lor”, a spus Patriarhul Daniel la Mănăstirea ilfoveană Samurcășești în Duminica a 3-a după Paști, 8 mai 2022.

„Adică, Femeile Mironosițe le reprezintă pe toate femeile care Îi cer ajutor lui Hristos pentru a putea crește copiii în credință, pentru a fi soții credincioase în familie și femei evlavioase în biserică, pentru a fi purtătoare de valori ale credinței”, a subliniat Patriarhul României în cuvântul rostit.

De ce se închină preoții când intră în Altar

În Duminica Mironosițelor, Patriarhul Daniel a amintit de un gest pe care clericii îl fac de fiecare dată când intră în Sfântul Altar.

„Femeile Mironosițe reprezintă taina Bisericii, a întâlnirii oamenilor cu Hristos cel răstignit și înviat. De aceea, până astăzi, când preoții intră în Sfântul Altar, mai întâi se pleacă cu fața până la pământ în fața Sfintei Mese care reprezintă mormântul Mântuitorului și pe Hristos Cel înviat”.

„Asemenea Femeilor Mironosițe, clericii cuprind picioarele Lui, nimic zicând, în taină, se bucură că L-au întâlnit pe Hristos Cel răstignit și înviat Care este pururea viu și pururea prezent în Biserica Sa, după cum a făgăduit zicând: Iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin (Matei 28:20)”.

Femeile Mironosițe, cele mai curajoase ființe umane

Femeile Mironosițe au devenit dascăli ai evlaviei creștine, în timp ce ucenicii Domnului Iisus erau încuiați într-o casă de teama iudeilor, a evidențiat Părintele Patriarh Daniel. „Ele au avut mai mult curaj decât ucenicii lui Iisus și dis de dimineață la revărsatul zorilor au mers cu miruri, cu aromate ca să ungă Trupul Lui din mormânt, potrivit obiceiului iudeilor, dar Iisus nu mai era în mormânt pentru că a înviat. Au rămas numai giulgiurile cu care a fost înfășurat”.

Patriarhul României a făcut trimitere la cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur care, lăudând aceste femei mironosițe pentru curajul lor, a spus că „în dimineața Învierii lui Hristos cele mai curajoase ființe umane Care L-au iubit pe Iisus au fost Femeile Mironosițe care cu mult curaj și cu multă prețuire față de Mântuitorul Iisus Hristos au mers la mormânt ca să împlinească ceea ce n-au putut împlini în grabă vineri seara Iosif din Arimateea și Nicodim care au cerut lui Pilat Trupul lui Hristos Cel răstignit, L-au coborât de pe cruce și L-au înmormântat într-un mormânt nou”.

Ajutorul Mironosițelor

Femeile Mironosițe L-au ajutat pe Mântuitorul Hristos în misiunea Sa.

„Femeile Mironosițe au fost femei care în timpul lucrării mesianice a Mântuitorului Iisus Hristos în timp ce El propovăduia Evanghelia în diferite orașe și sate. Ele L-au ajutat pe Mântuitorul Iisus Hristos și pe ucenicii Lui să străbată drumuri lungi”.

„Ele pregăteau hainele lor și adesea pregăteau o cină pentru Iisus și pentru ucenici așa cum învățăm din Evanghelia după Ioan că Iisus mergea adesea în casa lui Lazăr unde se aflau și surorile lui Marta și Maria”, a explicat Patriarhul Daniel.

Hristos, modelul de viață al Mironosițelor

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a menționat că Femeile Mironosițe L-au urmat pe Hristos datorită modului Său de viață.

„Femeile Mironosițe sunt aceste femei smerite și evlavioase, harnice și darnice. Ele, împreună cu Maica Domnului cea smerită și ascultătoare, L-au prețuit în mod deosebit pe Mântuitorul Iisus Hristos întrucât au văzut cât bine a făcut El oamenilor”.

„Văzând iubirea Lui smerită și milostivă față de oamenii necăjiți și suferinzi, Femeile Mironosițe L-au urmat pe Mântuitorul Iisus Hristos, iar după răstignire și înmormântare au dorit să arate recunoștință și prețuire față de Trupul Său înmormântat, după cum și în tradiția noastră creștină cei care au trecut în cealaltă viață sunt cinstiți la mormântul lor prin rugăciuni, aprinderea de lumânări, depunerea de flori”.

”Femeile Mironosițe, lumini din Lumina lui Hristos

Potrivit Preafericirii Sale, Femeile Mironosițe au devenit de-a lungul istoriei „icoane de lumină pentru toate femeile creștine”.

„Fie pentru cele care au fost uneori mărturisitoare până la moarte și au devenit mucenițe sau martire, mărturisind pe Iisus Hristos cel răstignit și înviat, altele au fost surori și maici în mănăstiri, dar cele mai multe au fost femeile creștine surori și mame care au dat naștere la copii și i-au crescut în credință, i-au educat ca să fie vrednici creștini și să dobândească mântuirea în suflete”.

„Aceste Femei Mironosițe au devenit lumini din lumina lui Hristos pentru veacurile care au străbătut istoria Bisericii noastre. De aceea, Biserica a dorit ca această Duminică să fie dedicată lor. Sfântul Ioan Gură de Aur le numește pe Femeile Mironosițe Apostolii Apostolilor. Ele au fost trimise de către înger ca să vestească Apostolilor, către cei pe care Iisus Cel înviat din morți îi va trimite la propovăduire în toată lumea”.

Ce învățăm de la Femeile Mironosițe

Părintele Patriarh Daniel a vorbit și despre aromatele aduse lui Hristos de către femeile credincioase.

„Uleiurile aromate de mare sunt darurile sau valorile credinței în Hristos, bogăția spiritualității sau a legăturii omului cu Dumnezeu, adică darurile Duhului Sfânt primite de oamenii credincioși ca arvună a bunătăților veșnice din Împărăția Preasfintei Treimi”.

Ca femei credincioase, Femeile Mironosițe le reprezintă, în mod profetic profetic, pe mamele, soțiile și fetele din familii, dar și pe maicile și surorile din mănăstiri, a evidențiat Patriarhul Daniel.

„Femeile Mironosițe le reprezintă și pe toate maicile și surorile de mănăstiri și schituri care au devenit prin lacrimi de pocăință și prin multă rugăciune, prin nevoință și prin slujbe dis de dimineață în biserică, maici sau monahii, călugărițe născătoare de virtuți sfinte ale credinței creștine ca evlavia, smerenia, ascultarea, bunătatea inimii”.

„Însă, ele le reprezintă și pe mulțimea de femei credincioase care veghează la căpătâiul bolnavilor în spitale, mulțimea profesoarelor de religie, mulțimea asistentelor medicale sau asistentelor sociale, mulțimea de femei care lucrează în instituții de educație și cultură și în multe alte domenii de activitate, purtând în sufletul lor și arătând în jurul lor lumina credinței și bucuria Învierii lui Hristos ca speranță a vieții în comuniune cu Dumnezeu și cu oamenii”.

În încheiere, Patriarhul României s-a rugat lui Dumnezeu să ne ajute „să învățăm de la Femeile Mironosițe curajul de a-L căuta pe Hristos cel înviat în rugăciune și de a-L mărturisi prin cuvinte și fapte bune, trăind bucuria întâlnirii cu El în fiecare duminică și sărbătoare în Biserica Sa”.

Mănăstirea Samurcășești

Mănăstirea Samurcășești – Ciorogârla este așezată pe vechiul drum al Piteștilor și Craiovei, astăzi autostrada București – Pitești (A1), în comunăa Ciorogârla, în partea de vest a capitalei, la numai 20 km distanță de km 0 (centrul capitalei).

Ctitorie a vornicului Constantin Samurcaș și a soției sale, Zinca, de la începutul secolului al XlX-lea, Mănăstirea Samurcășești – Ciorogârla, ca și localitatea care s-a dezvoltat mai târziu în imediata ei apropiere, este situată pe un șes întins, alcătuit din suprafața plană a unei câmpii, Câmpia Vlăsiei.

Ultimele din categorie