Părintele Patriarh Daniel: „Pentru că nu s-au îndoit de mărturia îngerului, mironosițele L-au întâlnit primele pe Hristos înviat”

Patriarhia Română

Părintele Patriarh Daniel: „Pentru că nu s-au îndoit de mărturia îngerului, mironosițele L-au întâlnit primele pe Hristos înviat”

    • Părintele Patriarh Daniel: „Pentru că nu s-au îndoit de mărturia îngerului, mironosițele L-au întâlnit primele pe Hristos înviat”
      Foto: basilica.ro

      Foto: basilica.ro

Patriarhul Daniel a explicat duminică de ce femeile mironosițe au fost primele care L-au întâlnit pe Hristos după Învierea Sa: vederea Lui a fost răsplata credinței lor și a faptului că i-au fost alături și în timpul Sfintelor Sale Pătimiri.

„Dumnezeu a răsplătit cu bucuria Învierii tocmai pe acele persoane care au văzut suferințele Lui și moartea Lui pe Cruce – femeile mironosițe. Iar cel dintâi care a ajuns la mormântul lui Iisus dintre apostoli a fost Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan”, a amintit Preafericirea Sa.

Patriarhul României a mai menționat dilema femeilor aflate pe drumul spre Mormântul Învierii: Oare cine ne va prăvăli nouă piatra de pe mormânt? „Căci era o piatră mare, pe care o femeie nu putea să o răstoarne de pe mormânt”, a amintit Preafericirea Sa.

Nimic zicând, s-au închinat Lui

„La întrebarea lor a răspuns Dumnezeu Însuși, trimițând un înger care a prăvălit piatra de la ușa mormântului”, a continuat Patriarhul Daniel – „nu pentru ca să învieze Hristos, căci Hristos deja înviase din morți mai înainte, fără să rupă pecețile mormântului, după cum S-a născut din Fecioara Maria fără să-i strice fecioria și după cum, în seara zilei Învierii Sale, va trece prin ușile încuiate pentru a pătrunde în casa unde se aflau încuiați, de frica iudeilor, ucenicii Săi”.

„Îngerul a prăvălit piatra nu pentru Învierea lui Hristos, ci pentru ca femeile mironosițe să vadă mormântul gol.”

Nu mai este aici, a înviat, le-a mărturisit îngerul de la mormânt femeilor – „cea de întâi mărturie a Învierii Mântuitorului Iisus Hristos din morți”, a precizat Părintele Patriarh Daniel.

„Pe cale, deodată, în mod neașteptat, s-au întâlnit tocmai cu Iisus, Care le-a zis: Bucurați-vă! Nu vă temeți. Atunci, ele nimic zicând, s-au închinat Lui și au cuprins picioarele Lui și El le-a mai spus: Nu vă temeți!”

„Ele au crezut fără să întrebe nimic, fără nicio îndoială, ceea ce le-a spus îngerul: că Iisus a înviat din morți. Ele au auzit Evanghelia Învierii lui Iisus Hristos și au crezut în adevărul mărturisit de înger. Ca răsplată a acestei credințe, Hristos Însuși le-a dăruit întâlnirea cu El”, a subliniat Preafericirea Sa.

Slujire din iubire smerită și sfântă

„Femeile mironosițe reprezintă credința Bisericii”, a subliniat Patriarhul României, subliniind că ele „au prefigurat atunci pe toate femeile care au crezut în Hristos și care, prin credința lor, L-au mărturisit pe Hristos, pe toate femeile care au devenit martire sau mucenițe în timpul istoriei, dar și pe femeile care au crescut copiii în credință, care au arătat jertfelnicie pentru construirea de biserici, pentru întreținerea curățeniei în biserici, pentru împodobirea bisericilor și pentru toată lucrarea filantropică a Bisericii”.

„De aceea, femeile mironosițe sunt model pentru toate femeile credincioase. Se știe că, în timpul Mântuitorului, femeile mironosițe au însoțit grupul de apostoli ai Mântuitorului, care predica Evanghelia Împărăției Cerurilor. Ele au pregătit mâncare, au curățit hainele, adesea au susținut financiar grupul de apostoli și au făcut o slujire smerită”, a mai explicat Patriarhul.

„Ele nu apar în prim plan al Evangheliei, dar totuși sunt menționate și aceasta arată că Sfinții Evangheliști nu le-au uitat, ci le-au menționat. Avem, deci, aici, în femeile mironosițe, o expresie a credinței în Hristos și a iubirii lor față de Hristos, iubire smerită și sfântă.”

Preafericirea Sa le-a numit „lumini și călăuze” și „exemple dăruire și jertfelnicie”: „Prin exemplul lor, au devenit icoane, modele profetice pentru toți cei care iubesc pe Hristos și Îl mărturisesc pe El”.

„Femele mironosițe, deci, reprezentă, în același timp, pe mamele, soțiile și fetele din familii, dar și pe maicile și surorile din mănăstiri”.

Patriarhul României a menționat și a felicitat „mulțimea de femei credincioase care veghează la căpătâiul bolnavilor în spitale, mulțimea profesoarelor de Religie, mulțimea asistentelor medicale sau a asistentelor sociale, mulțimea de femei care lucrează în instituții, de educație și cultură și în multe alte domenii de activitate, purtând în sufletul lor și arătând în jurul lor lumina credinței și bucuria Învierii lui Hristos ca speranță a vieții în comuniune cu Dumnezeu și cu oamenii”.

Părintele Patriarh Daniel a participat duminică la Sfânta Liturghie oficiată în Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

În 2020, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat a treia Duminică după Paști ca fiind Duminica Femeilor creștine, pentru a evidenția rolul și importanța femeilor creștine în viața și în misiunea Bisericii și a societății românești.

Citește despre: