Părintele Patriarh Daniel: „Să răspundem chemării lui Hristos!”

Arhiepiscopia Bucureştilor

Părintele Patriarh Daniel: „Să răspundem chemării lui Hristos!”

    • Părintele Patriarh Daniel
      Părintele Patriarh Daniel / Foto: ziarullumina.ro

      Părintele Patriarh Daniel / Foto: ziarullumina.ro

„Evanghelia de astăzi ne cheamă să răspundem chemării lui Hristos”, a afirmat duminică Patriarhul României în Paraclisul „Sfântul Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală.

În cuvântul rostit, Patriarhul Daniel a subliniat importanţa răspunsului omului la chemarea lui Hristos, potrivit darurilor primite de la Dumnezeu.

„Deşi această pildă (n. red.: a lucrătorilor răi) se referă la Vechiul Testament, Evanghelia de azi ne cheamă şi pe noi slujitorii lui Hristos, slujitorii în via mântuirii, să răspundem chemării lui Hristos şi fiecare va răspunde potrivit chemării sale şi darurilor primite de la Dumnezeu”.

„Evanghelia de astăzi cheamă şi pe slujitorii sfintelor altare şi pe credincioşi să lucreze potrivit chemării de la botez pentru mireni şi chemării de la hirotonie pentru slujitorii sfintelor altare”.

„De aceea, trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute să înmulţim talanţii cu smerenie şi cu râvnă, cu sinceritate şi cu zel pentru a auzi şi noi cuvintele stăpânului care zice: Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria domnului tău (Matei 25:21)”, a spus Preafericirea Sa.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a explicat că evanghelia din Duminica a 13-a după Rusalii consemnează că Dumnezeu respectă libertatea omului, dar şi că slujitorii răi pierd Împărăţia lui Dumnezeu.

„Iisus a spus această pildă cu puţin timp înainte de sfintele sale pătimiri în Ierusalim, deci, ea are un conţinut profetic. Evanghelia ne arată mai multe învăţături. În primul rând, că Dumnezeu respectă libertatea omului. Lucrătorii putea fi lucrători buni sau lucrători răi, lucrători cinstiţi sau lucrători vicleni, lucrători cumpătaţi sau lucrători lacomi de stăpânire. Şi aceasta înseamnă că libertatea este dată ca să se exercite în libertate, în responsabilitatea omului, nu de teamă, ci de conştiinţa de a fi cinstit sau corect şi să lucreze în mod cinstit sau corect”.

„Aici vedem că aceşti lucrători răi din vie arată decăderea neamului omenesc şi deci, uneori chiar şi a celor care sunt chemaţi la o lucrare sfântă şi mare. Din cauza păcatului se convertesc conştiinţele şi lucrătorul tinde să devină stăpân, să îşi însuşească în mod necinstit, nedrept ceea ce nu este al lui şi să devină şi ostil şi agresiv. În loc să fie recunoscător că i s-a dat de lucru şi i s-a dat o parte dintre roadele viei, au devenit lucrători răi, răzvrătiţi, lacomi şi răutăcioşi. Această decădere sau neîmplinire a misiunii sau chemării lor duce la înlocuirea lor”.

Potrivit Preafericirii Sale, în textul biblic citit duminică se poate observa în mod profetic că „via aceasta se va da în lucrare şi altor lucrători, nu doar din poprul evreu, ci şi dintre neamuri din popoarele care vor crede în Iisus Hristos şi vor deveni lucrători în via Lui”.

„Aici sunt toți sfinții, martiri, mărturisitori, toți păstorii creștini care au fost chemați să lucreze în via mântuirii oamenilor, în Biserica lui Hristos. De aceea, unii Sfinți Părinți au spus că această vie din Evanghelia de astăzi prefigura și lucrarea lui Hristos prin Biserica Lui. Turnul din vie, în mod deosebit, reprezenta Legea Veche, în general, dar în special reprezenta Templul din Ierusalim. În acest templu, Dumnezeu era chemat, invocat în modul cel mai solemn și de aceea era prezent ziua și noaptea, după cum spune Regele Solomon în rugăciunea de la inaugurarea sau sfințirea templului”, a explicat Patriarhul Daniel.

Patriarhul României a menţionat ce reprezintă gardul și teascul din Evanghelie.

„Evanghelia spune că această vie avea un gard. Împrejmuirea însemna și faptul că poporul a fost ales dintre neamuri și că era apărat ca o realitate distinctă de celelalte popoare. Gardul respectiv arăta alegerea lui, dar și desemna specificitatea acestui popor de a crede într‑un singur Dumnezeu și a nu se închina la idoli precum celelalte popoare din jur”.

„Teascul din vie însemna viața spirituală a poporului. Aici, via trebuie înțeleasă ca lucrare a lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor, după cum spune și Sfântul Pavel, că mântuirea este unirea oamenilor cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. La această lucrare de mântuire a lumii cheamă oameni și dacă aceștia răspund chemării și lucrează în mod cinstit, vor avea răsplată bună. Dacă nu răspund lucrării, devin răi, lacomi, delăsători sau comozi, sau nepăsători, planul lui Dumnezeu nu rămâne neîmplinit, ci El îi cheamă pe alți lucrători, pe unii care sunt mai drepți, evlavioși și corecți, pentru că iubirea lui Dumnezeu pentru oameni este mai mare decât răutatea duhurilor rele sau a lucrătorilor vicleni și lacomi”.

„Planul lui Dumnezeu de mântuire a lumii se bazează pe iubirea Lui desăvârșită, care trece deasupra slăbiciunilor oamenilor și răutății celor vicleni, lacomi și nesinceri. Cu alte cuvinte, putem spune că această chemare la slujire presupune responsabilitate”, a evidenţiat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Sursa: basilica.ro

Citește despre: