Pastoraţia Ortodoxă în contemporaneitate

Social

Pastoraţia Ortodoxă în contemporaneitate

    • Pastoraţia Ortodoxă în contemporaneitate
      Prof. Dimitrios Tselengidis de la Facultatea de Teologie din Tesalonic şi prof. Georgios Metallinos de la Facultatea de Teologie din Atena

      Prof. Dimitrios Tselengidis de la Facultatea de Teologie din Tesalonic şi prof. Georgios Metallinos de la Facultatea de Teologie din Atena

Miercuri, 7 noiembrie, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, în colaborare cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“, organizează un ciclu de conferinţe privind pastoraţia ortodoxă în contemporaneitate. Invitaţii acestui eveniment sunt pr. prof. Georgios Metallinos de la Facultatea de Teologie din Atena şi prof. Dimitrios Tselengidis de la Facultatea de Teologie din Tesalonic.

Pr. prof Georgios Metallinos este doctor în Teologie la Universitatea din Atena şi în Filosofie şi Istorie la Universitatea din Köln. A predat disciplinele Istoria şi viaţa duhovnicească în Răsăritul ortodox, Istoria şi teologia cultului şi Istoria bizantină, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Atena, fiind şi decanul acestei instituţii, între anii 2004-2007. Cunoscut ca predicator şi om de o formaţie teologică excepţională, atât în Grecia, cât şi în afara ei, reprezintă Biserica Greciei şi Biserica Ciprului în multe dintre dialogurile ortodoxe şi chiar interreligioase, fiind bine cunoscută contribuţia sa, în anii 1978 şi 1992, ca reprezentant al Bisericii Ciprului, aflată în dialog cu Federaţia Luterană Mondială. Opera sa de scriitor este una bogată şi variată, fiind autor a peste 40 de volume de specialitate, dintre care amintim: Politica şi teologia, Biserica în lume, Pentru Europa noastră cu dragoste, Mărturia teologică a cultului bisericesc.

Profesorul Dimitrios Tselengidis este profesor la catedra de Teologie Dogmatică şi Simbolică a Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Aristotel“ din Tesalonic. Este considerat unul dintre cei mai mari dogmatişti ai Greciei contemporane. Opera sa este una vastă, iar dintre lucrările sale amintim: Teologia icoanei şi importanţa ei antropologică, Har şi libertate după Tradiţia patristică a sec. al XIV-lea, Soteriorologia lui Luther. Contribuţie la studiul teologiei lui Luther din perspectivă ortodoxă, Satisfacerea dreptăţii divine după Anselm de Canterbury - abordare teologică din perspectivă ortodoxă.

Miercuri, 7 noiembrie, ora 10:00, cei doi invitaţi de seamă vor susţine, în Sala „Iustin Moisescu“ a Centrului eparhial Iaşi, un curs de Teologie Pastorală studenţilor teologi din anul IV, urmând ca la ora 12:00, în Sala Coloanelor a Facultăţii de Teologie, să aibă loc prezentarea cărţii Mărturisesc un botez, eveniment la care va vorbi autorul cărţii - pr. prof. Georgios Metallinos, dar pr. prof. Ion Vicovan, decanul Facultăţii de Teologie, şi prof. Emilian Roman. 

Vizita distinşilor profesori, protopresbiter Georgios Metallinos şi Dimitrios Tselengidis, se va încheia cu susţinerea unei conferinţe, care va începe la ora 18:30, în Aula Magna a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“, intitulată „Dogmă, Liturghie, spiritualitate şi asistenţă socială în parohia ortodoxă contemporană“. Prin această prelegere, invitaţii vor răspunde la probleme care frământă pe orice credincios, oferind soluţii adaptate vremurilor în care trăim şi în acelaşi timp ancorate în duhul Bisericii.