Înfruntă ispita până la sfârșit, prin pocăință

Ce este pocăința păcatului? A nu-l mai face de aici înainte.

A întrebat un frate pe avva Pimen, zicând:

‒ Ce este pocăința păcatului?

Și i-a zis bătrânul:

‒ A nu-l mai face de aici înainte, că pentru aceasta s-au numit fără prihană drepții, ca au lăsat păcatele și drepți s-au făcut. (...)

Zis-a avva Pimen:

‒ A zis fericitul Antonie că sila cea mare a omului este să pună greșeala sa înaintea Domnului și să aștepte ispita până la răsuflarea cea mai de pe urmă.

(Patericul, ediția a IV-a, revizuită, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2004, pp. 197-198)

Ultimele din categorie