Nu putem dobândi vreun lucru bun fără răbdare şi înfrânare

Râvneşte pentru curăţia sufletului şi a trupului, că necurăţia goneşte departe pe îngeri şi cheamă roi de demoni.

Fugi de îndrăzneală ca de o otravă ucigătoare. Doctoria vindecătoare de această otravă e păzirea cu luare-aminte a inimii şi neîncetata strigare a minţii către Domnul Iisus Hristos, fără de care nimic nu putem face. (...)

Fapta bună care a căpătat vechime prin reaua pătimire omoară patimile – însă, dacă nu avem grijă, slava deşartă şi pofta le învie din nou.

Nu este cu putinţă a dobândi vreun lucru bun fără răbdare şi înfrânare, fără smerenie şi rugăciune fără încetare.

Râvneşte pentru curăţia sufletului şi a trupului, că necurăţia goneşte departe pe îngeri şi cheamă roi de demoni, care întunecă şi trag totul spre necurăţie din ce în ce mai mare.

(Patericul Lavrei Sfântului Sava, Editura Egumenița, 2010, p. 166)

Ultimele din categorie