Patriarhul României: „Harul lui Dumnezeu schimbă pe omul păcătos”

17 Aprilie 2016 21:15 Patriarhia Română

Biserica Ortodoxă s-a aflat duminică, 17 aprilie 2016, în duminica a V-a din Postul Mare sau a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca. În cuvântul rostit la Paraclisul Reşedinţei Patriarhale cu hramul „Sfântul Grigorie Luminătorul”, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a evidenţiat înţelesurile duhovniceşti ale textelor biblice citite astăzi de la Sfinţii Evanghelişti Marcu 10, 32-45 şi Luca 7, 36-50.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a spus că pofta de întâietate și de slavă deșartă se vindecă prin slujirea smerită a semenilor şi a explicat că nu cunoașterea personală a lui Iisus aduce slavă sau onoare, ci smerenia și faptele bune.

Numai iubirea jertfelnică este credibilă şi demnă de a fi cinstită

„Nu există o întâietate, o onoare, decât cea care se dezvoltă din smerenia iubirii jertfelnice. Este demn de a fi cinstit, de a fi respectat, cel care se jertfeşte pentru alţii. Numai iubirea jertfelnică este credibilă şi este demnă de a fi cinstită. Numai puterea iubirii jertfelnice este putere cu adevărat duhovnicească. Cealaltă putere, cea lumească, este de stăpânire asupra altora, iar Mântuitorul vrea să le spună ucenicilor că adevărata putere nu este de stăpânire asupra altora, ci de slujire a altora”, a spus Preafericirea Sa.

Dumnezeu Tatăl dăruieşte întâietatea

Evanghelia acestei Duminici, mai arată Patriarhul României, ne mai învață că întâietatea între oameni nu se caută, ci se primește. Mântuitorul Iisus Hristos cere ca să avem o permanentă luptă împotriva dorinţei de întâietate prin slujire, prin dăruirea de sine şi aici El dă pilda Sa. El Se face pildă tuturor prin însăşi iubirea jertfelnică pe care o arată. Evanghelia de astăzi în puţine cuvinte dezvoltă o învăţătură esenţială a Mântuitorului Iisus Hristos şi anume că dobândirea cinstei, dobândirea întâietăţii într-o comunitate nu trebuie să fie rezultatul unei ambiţii egoiste, unei dorinţe de slavă deşartă, ci aceasta vine din partea comunităţii pentru că s-a arătat iubire jertfelnică, slujire faţă de cei mulţi.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel mai arată că Evanghelia de astăzi se termină cu aceste cuvinte că „Fiul Omului nu a venit ca să I se slujească, ci ca El să slujească şi să-şi dea sufletul răscumpărare pentru mulţi”. Aici vedem că Mântuitorul Iisus Hristos răstoarnă logica puterii lumeşti, o înlocuieşte cu logica slujirii prin iubire smerită, jertfelnică, creatoare de comuniune în societate. Dacă nu domină această slujire a tuturor de către fiecare în parte atunci se creează adversitate, dezbinare, tulburare, în loc de comuniune. Avem o evanghelie cu o învăţătură plină de înţelepciune şi anume că întâietatea nu se caută, ci se dăruieşte şi Cel Care o dăruieşte este Dumnezeu Tatăl Care cunoaşte nu numai lucrarea, mulţimea faptelor bune ale oamenilor, ci şi starea lor sufletească. Şi când Dumnezeu rânduieşte o anumită cinstire o rânduieşte pentru multa curăţire sufletească a oamenilor.

Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca - un exemplu de smerenie dobândită prin rugăciune unită cu postul şi cu pocăinţa

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a vorbit şi despre Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca sărbătorită astăzi.

„Sfântul cu adevărat nu ştie că este sfânt, ci doar Dumnezeu ştie. El ştie că este un păcătos. De aceea, în rugăciunea de împărtăşire, în Biserica Ortodoxă noi folosim cuvintele Sfântului Apostol Pavel care zice: «Dumnezeu a venit să mântuiască pe păcătoşi dintre care cel dintâi sunt eu». Nu a spus alţii sunt mai păcătoşi decât mine. Un exemplu de smerenie dobândită prin rugăciune unită cu postul şi cu pocăinţa este Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca. Este foarte important cunoaşterea convertirii, cunoaşterea schimbării vieţii ei într-un mod neaşteptat, într-un mod atât de dumnezeiesc încât a fost dată ca model de pocăinţă şi deşi este pomenită la 01 aprilie în fiecare an Biserica a rânduit, începând cu secolul al XI-lea, să fie pomenită şi acum în duminica a V-a din Postul Sfintelor Paşti”, a spus Preafericirea Sa.

De asemenea, Patriarhul României a mai subliniat faptul că viaţa Sfintei, aşa cum a povestit-o ea către Sfântul Cuvios Zosima, a fost povestită mai multor generaţii până când a fost fixată în scris în secolul al VII-lea de către Sfântul Sofronie, Patriarhul Ierusalimului (634-638). Această povestire a fost introdusă în Triod şi se citeşte la Denia de miercuri seara din săptămâna a V-a din Postul Mare.

„Sfânta Maria Egipteanca, nu numai că s-a pocăit şi a primit iertare de păcate, dar se lumina faţa şi întreg corpul când se ruga. Prin aceasta vedem cum harul lui Dumnezeu ca urmare a pocăinţei, a rugăciunii, a postului, schimbă pe omul păcătos şi îl face sfânt. De aceea a fost dată ca model pentru toţi creştinii şi în slujba dedicată ei se spune că este «înger în trup» şi într-o cântare mai precisă spune «necunoscând dumnezeieştile porunci ai întinat chipul cel dumnezeiesc, dar prin dumnezeiască purtare de grijă iarăşi l-ai curăţit îndumnezeindu-te cuvioasă prin faptele tale cele de sfinţire»”, a mai explicat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Duminica viitoare, Biserica Ortodoxă se va afla în duminica Floriilor.

Sursa: basilica.ro

Ultimele din categorie