Patriarhul explică ce este norul luminos pe care S-a înălțat Hristos

11 Iunie 2021 11:52 Arhiepiscopia Bucureştilor

„Deși înălțat la ceruri, Hristos este prezent în Biserică prin harul Duhului Sfânt”, a spus Patriarhul Daniel duminică în omilia sa la sărbătoarea Înălțării Domnului. El a vorbit despre rolul Duhului Sfânt în Biserică, explicând de ce îl numesc Sfinții Părinții „tronul slavei” lui Hristos. Acesta este chiar norul luminos pe care Mântuitorul Se înalță la ceruri.

Patriarhul a spus că Evanghelia sărbătorii „ne arată că Iisus Hristos cel înviat din morți îi  întărește pe ucenici și le arată că făgăduința Tatălui înseamnă venirea Duhului Sfânt asupra ucenicilor în chip de limbi de foc”.

„Adică nu e suficient să cunoască doar teoretic Evanghelia lui Iisus Hristos. Ucenicii trebuie să cunoască puterea Duhului Sfânt, să fie înduhovniciți prin puterea Duhului Sfânt cel sfințitor, Care purcede din Tatăl și se odihnește în Fiul – de aceea este numit în Evanghelie când Duhul Tatălui, când Duhul Fiului”, e explicat Preafericirea Sa.

Însuși locul Înălțării Domnului, Muntele Măslinilor (Eleon) simbolizează „taina Bisericii, care există și lucrează prin binecuvântarea lui Hristos”, a afirmat el.

La poalele muntelui se află Grădina Ghetsimani, unde S-a rugat Mântuitorul înainte de prinderea, pătimirile și moartea Sa. Ghetsimani înseamnă «presă de măsline».

„Uleiul de măsline era folosit și pentru binecuvântare. Este un simbol al binecuvântării Duhului Sfânt”, a precizat părintele patriarh.

Cartea Faptele Apostolilor aduce elemente noi în plus față de Evanghelia zilei, a continuat Patriarhul României. „Un element nou este faptul că, atunci când Mântuitorul S-a înălțat la cer, un nor luminos a apărut și L-a ridicat întru slavă la cer”.

Un alt element nou este arătarea celor doi îngeri care le-au apostolilor că așa va reveni Iisus după cum a și urcat la ceruri.

„De aceea, în iconografia ortodoxă, inclusiv la Mănăstirea Voroneț, pe zidul de vest, unde este prezentată Judecata  de apoi, la a Doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos, Domnul nu stă pe un tron, ci pe nor, pe norul luminos”, a explicat părintele patriarh.

„Sfinții Părinți ai Bisericii spun că norul care s-a arătat la Înălțarea Domnului este același cu norul care s-a arătat la Schimbarea Lui la față, când glasul Tatălui a zis din nor: «Acesta este Fiul meu cel iubit», aceleași cuvinte pe care Tatăl le-a spus la Botezul Domnului”, a destăinuit patriarhul. „Norul acesta este numit de Sfântul Ioan Gură de Aur «tron împărătesc».”

„Sfântul Ambrozie al Mediolanului, sau al Milanului, a spus că tronul lui Dumnezeu este Persoana Duhului Sfânt și Dumnezeu Se odihnește – Tatăl și Fiul – pe tronul slavei, care este Duhul Sfânt, cel care mărturisește sau confirmă iubirea Tatălui față de Fiul și iubirea Fiului față de Tatăl. Deci tronul dumnezeiesc simbolizat prin nor este Duhul Sfânt”, a continuat el.

„Aceasta este foarte important, pentru că, la 10 zile după Înălțarea la cer a Mântuitorului pe norul luminos, adică prin Duhul Sfânt, va coborî apoi Duhul Sfânt în chip de limbi de foc peste ucenici la Cincizecime”,  precizat Preafericirea Sa.

„De aceea, în Biserica lui Hristos, Hristos este prezent până la sfârșitul veacurilor. Deși înălțat la ceruri, este prezent în Biserică prin harul Duhului Sfânt”, a menționat el.

„Deci înțelegem de ce toate lucrările Bisericii se fac prin chemarea Duhului Sfânt. Căci prin harul Duhului Sfânt este prezentă în Biserică iubirea Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, este prezentă întreagă Sfânta Treime.”

 

Sursa: basilica.ro

Ultimele din categorie