Patriarhul Teoctist Arăpașu, pomenit la Victoria și la Tocileni

Cu prilejul împlinirii a 13 ani de când Patriarhul Teoctist Arăpașu s-a mutat la cele veşnice, joi, 30 iulie 2020, în biserica Parohiei Victoria s-a oficiat Sfânta Liturghie şi Parastasul pentru vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist.

Slujba de pomenire a fost săvârşită de către părintele Petru Fercal, misionar protopopesc, alături de un sobor de preoţi. Au participat rudele, sătenii din Victoria și cei care i-au urmat învățăturile creștine și care au adus astfel omagiu memoriei celui de-al cincilea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. În cuvântul de învățătură, părintele misionar protopopesc Petru Fercal a elogiat personalitatea Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist: „Iubirea ne adună să aducem jerfă de recunoștință mai întâi lui Dumnezeu și apoi celor care Îl vestesc pe Dumnezeu în lume, iar în cazul de față ne referim la Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist, cel care, de aici, din inima acestui loc, a plecat să vestească <<cât de bine este și cât este de frumos, ca să locuiască frații în unire>>, după cum spune psalmistul. Vremurile prin care trecem ar putea duce la înstrăinarea omului de om. Iată că momentul de față ne unește, ne cheamă la comuniune și aceasta, prin mărturia credinței, că cel ce crede în Domnul, viu va fi, nu va muri. Viața omului este în mâna lui Dumnezeu <<și nici un fir de păr din capul omului, nu se mișcă fără voia Lui>>. Noi creștinii ortodocși ne încredem în acest adevăr, împărtășindu-ne cu Hristos Domnul, Cel care este Izvorul vieții și pășim cu nădejde pe drumul iubirii și comuniunii. Suntem încredințați că rugăciunile Părintelui Patriarh Teoctist mijlocesc pentru sănătatea noastră, pentru binele nostru, pentru unitatea și comuniunea noastră și pentru desăvârșirea și mântuirea noastră, în așa fel încât, să lăsăm copiilor noștri o viață frumoasă, binecuvântată, o țară unită și o credință adevărată, ce duce la fericire veșnică. Știind că deznădejdea poate duce la cădere și după cum se mărturisește: războiul nu este pierdut când ai fost învins, ci vai de brațul care refuză a mai lupta. Și atunci, să nu ne înfricoșăm de gândul morții și al îmbolnăvirii, ci prin Sfânta Împărtășanie, Taina Sfântului Maslu, anafură și aghiazmă, pe care le primim cu evlavie, să avem încredere că Dumnezeu este cu noi și să fim în măsură a oferi copiilor noștrii un viitor binecuvântat și plin de nădejde”.

Omagiu în satul Tocileni

Pomenirea Preafericirii Sale a fost rânduită apoi și la casa memorială din satul natal Tocileni, unde preoții, autoritățile locale și creștinii din localitate, cu pioșenie s-au rugat pentru sufletul Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist. Părintele misionar Petru Fercal a mai adăugat: „Chipul Patriarhului Teoctist amintește de timpul petrecut pe aceste meleaguri, crescut într-o familie cu mulți frați, din părinți evlavioși și binecredincioși. Casa natală, prin frumusețea și prin simplitatea ei, ne duce cu gândul la modul de trai al familiilor în trecut, cu responsabilitate, cu frică de Dumnezeu și cu creșterea copiilor în credință statornică. Casele, deși aveau doar două camere și un pridvor, în ele trăiau familii numeroase de 15-20 de copii și nu deznădăjduiau, creșteau frumos, în unire, cu multă dragoste. Mântuitorul și-a întărit ucenicii în credință pentru timpurile viitoare. Și acum timpurile sunt grele. Așa cum în vechime, oamenii au trecut prin perioade dificile, cu multe încercări, dar s-au unit în credință și în dragoste. Cu ajutorul lui Dumnezeu, le-au biruit. Tot așa și acum, chiar dacă sunt vremuri grele, să nu deznădăjduim. Așa cum Mântuitorul l-a mustrat părintește și i-a zis lui Petru: <<pentru ce te-ai îndoit?>>, ne îndeamnă și astăzi să nu ne îndoim”. În cuvântul ținut, primarul comunei Victoria Cozmin Epuraș a menţionat că PF Teoctist „slujește în ceruri și de acolo de sus ne va călăuzi și pe noi și pe copiii noștri spre dreapta credință, ortodoxă, a poporului român”. A remarcat faptul că în calendarul cultural al localității sunt înscrise cele două mari sărbători: 7 februarie – nașterea Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist și 30 iulie – ziua când a trecut la cele veșnice. A mulțumit tuturor celor prezenți și i-a invitat să guste din bucatele pregătite de gospodinele satului. De asemenea și părintele Andrei Costin a creionat chipul jertfelnic al Preafericitului Teoctist și a mulțumit tuturor pentru acest popas „din grădina Raiului”. Atât la Biserica din Victoria, cât și la casa memorială din Tocileni, au fost depuse coroane ca expresie de prețuire. A urmat un program de cântări patriotice și de cântări închinate satului românesc susținute de Corul misionar „Sfântul Ioan Botezătorul” din Botoşani.

Citește alte articole despre: slujbă, preoţi, credomciosi, slujire, PF Teoctist, parastas, rugăciune

De la același autor

Ultimele din categorie