Pr. Nicolae Dascălu: Agenția de știri Basilica și-a dovedit eficiența misionară în viața Bisericii

Patriarhia Română

Pr. Nicolae Dascălu: Agenția de știri Basilica și-a dovedit eficiența misionară în viața Bisericii

    • Pr. Nicolae Dascălu: Agenția de știri Basilica și-a dovedit eficiența misionară în viața Bisericii
      Foto: Ziarul Lumina

      Foto: Ziarul Lumina

La aniversarea a 15 ani de existență a site-ului Basilica.ro, Părintele consilier patriarhal Nicolae Dascălu, primul director al Agenţiei de ştiri Basilica, scrie despre actualitatea bisericească și rolul agențiilor de știri ortodoxe.

Actualitatea bisericească și rolul agențiilor de știri ortodoxe

Icoană a Împărăției lui Dumnezeu pe pământ, Biserica este profund ancorată în veșnicie și privită doar dintr-o perspectivă strict mundană poate părea dezinteresată de tensiunea vieții cotidiene.

Spre deosebire de lumea noastră trecătoare, mereu în căutare de noutate și de progrese imediate, palpabile, actualitatea vieții duhovnicești are ca fundament și ideal comuniunea de iubire pe care o aduce în lume Evanghelia Mântuitorului Hristos, Vestea cea Bună.

Noutatea permanentă a vieții creștine este însuflețită de salutul pascal: Hristos a înviat!, de fidelitatea în conștiința stării de mlădițe ale trupului tainic al Domnului. Pentru că „Iisus Hristos, ieri și azi și în veci, este același” (Evrei 13, 8).

În decursul istoriei, creștinii au trăit sub diverse forme de administrare a societăților (imperii necreștine, structuri inspirate de simfonia bizantină, state seculare, democrații liberale, regate, republici, federaţii), dar au păstrat centralitatea Euharistiei și a comuniunii de credință.

Totodată, au privit cu responsabilitate spirituală faptele și evenimentele din lume, locul în care persoanele umane se apropie sau se îndepărtează de Împărăția lui Dumnezeu.

La răscrucea mileniilor, creștinii ortodocși au perceput globalizarea comunicării ca pe o chemare la misiune și mărturie creștină într-o lume multiculturală, pluriconfesională și aflată într-un accelerat proces de secularizare.

Proiectele buletinelor de știri panortodoxe din a doua jumătate a secolului al XX-lea (Episkepsis, lansat în 1970 la Centrul ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy-Geneva sau SOP (Le Service Orthodoxe de Presse), susținut de Fraternitatea Ortodoxă din Franța între 1975-2011) au fost urmate și dezvoltate în modalități proprii de Bisericile Ortodoxe din țările fostului bloc comunist.

După căderea regimurilor totalitare care le îngrădea accesul la media și activitățile în spațiul public, comunitățile ortodoxe majoritare din Rusia, Ucraina, România, Bulgaria, Serbia, Albania au intrat în universul mediatic din țările lor prin instituții noi de comunicare sau prin dezvoltarea celor existente.

A crescut numărul publicațiilor tipărite, s-au înființat posturi de radio și televiziune, intrarea în media digitală a venit apoi ca o continuare firească. Astfel, prezențele ortodoxe naționale din Europa răsăriteană se întâlnesc cu mai vechile proiecte mediatice din Grecia și Cipru, din Europa Occidentală, Orientul Apropiat sau din SUA.

Comunicarea prin mass-media a devenit necesară atât în interiorul Bisericii cât și în relația cu societatea informațională în care trăim și ne desfășurăm activitățile. Discernământul spiritual arată că este nevoie de temperanță în adoptarea modernității tehnologice, însă închiderea față de dinamismul comunicării poate conduce la izolare și uitare.

Extinderea fenomenului migrației populației oferă argumente în plus pentru utilizarea mijloacelor moderne de comunicare în misiunea Bisericii, pentru catehizarea „nativilor digitali” și împlinirea misiunii pastorale.

În funcție de dominantele specifice fiecărui context social, fiecare Biserică Ortodoxă Locală a adoptat și adaptat mijloace pastorale adecvate. Într-o lume grăbită, mereu în schimbare, trăind sub presiunea spectacularului și a senzaționalului, știrea (news) a devenit genul jurnalistic de bază pentru toate mediile de comunicare.

De aceea și comunitățile bisericești acordă o atenție specială informației concentrate, clare și concise, verificate de la sursă, exprimate sub forma știrilor. Criteriile de „știricitate” (newsworthiness) ale comunicatorilor bisericești respectă principiile jurnalismului de informare, însă au ca platformă statornică respectul demnității umane și iubirea față de semeni. Acestea inspiră fluxurilor de știri responsabilitate, credibilitate și spirit constructiv.

Când transmitem informația bisericească este important cum comunicăm și ce comunicăm. Jurnalismul bisericesc de informare nu preia mimetic principiile seculare de redactare și difuzare a știrilor, ci caută să fie în consonanță cu duhul Scripturilor, al Tradiției patristice, al vieții luminate de comuniunea spirituală, al „binelui de știut”.

Chiar în ziua lansării Agenției de știri Basilica, 16 iunie 2008, Preafericitul  Părinte Patriarh Daniel sublinia această dimensiune esențială în lucrarea mesagerului ortodox: „Un bun misionar trebuie să cunoască Evanghelia lui Hristos şi să aibă în el duhul lui Hristos, care se dobândeşte prin rugăciune, prin împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, prin Sfintele Taine, prin săvârşirea de fapte bune, ale iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni. Misiunea creştină înseamnă să aducem Duhul lui Hristos în lume, în fiecare casă, în fiecare instituţie unde lucrăm, în fiecare loc de muncă, pe fiecare drum pe care ne deplasăm. Să purtăm Duhul lui Hristos în noi şi să vestim iubirea Lui nesfârşită faţă de oameni”.

Website-urile oficiale ale Bisericilor Ortodoxe locale, precum și ale multor eparhii din întreaga lume, au secțiuni speciale rezervate știrilor și atitudinilor față de probleme importante de actualitate. Însă funcționează deja în ultimele decenii, în mediile bisericești ortodoxe virtuale, agenții de presă multilingve și portaluri  care înglobează știri scrise, audio și video, precum: orthodoxianewsagency.gr, orthodoxie.com, orthodoxtimes.com, basilica.ro, pemptousia.gr, myocn.net, pravoslavie.ru ș.a.

Între acestea, Agenția de știri Basilica a Patriarhiei Române are un profil aparte, prin cel puțin trei trăsături distinctive.

În primul rând, legătura directă, instituțională, cu Biroul de presă și relații publice al Patriarhiei Române. Beneficiază astfel de preluarea nemijlocită a punctelor de vedere oficiale, de la sursă.

Ca parte componentă a Centrului de presă Basilica, se află în cooperare permanentă cu posturile de radio și televiziune Trinitas și cu Publicațiile Lumina și are ca bază de selecție pentru fluxul de știri o serie verificată de conținuturi.

În al treilea rând, funcționarea încă de la început în mediul digital i-a oferit posibilitatea menținerii în ritmul progreselor tehnologice și întăririi resurselor umane, astfel încât să fie mereu deschisă la noutate și acumulări de experiențe pozitive.

În primii săi 15 ani de activitate, Agenția de știri Basilica și-a dovedit eficiența misionară în viața Bisericii, în dialogul cu societatea și în cultivarea unității și cooperării mediatice inter-ortodoxe.

Sursa: basilica.ro

Citește despre: