PS Siluan, de 14 ani Episcopul Ortodox Român al Ungariei

Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria

PS Siluan, de 14 ani Episcopul Ortodox Român al Ungariei

    • PS Siluan, de 14 ani Episcopul Ortodox Român al Ungariei
      PS Siluan, de 14 ani Episcopul Ortodox Român al Ungariei

      PS Siluan, de 14 ani Episcopul Ortodox Român al Ungariei

În urmă cu 14 ani, în data de 8 iulie 2007, PS Siluan a fost hirotonit arhiereu şi întronizat ca episcop al Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria.

Episcopul Siluan este originar din localitatea Chelmac, județul Arad. S-a născut în 16 septembrie 1971 din părinții Constantin și Joița Mănuilă, la botez primind numele Cristian Constantin. Școala primară a urmat-o în satul natal. A continuat cu gimnaziul, la Școala Generală din comuna Conop (1982-1982) și cu Liceul Industrial Nr. 2 din Arad, la secția de electrotehnică (1986-1990).

Între anii 1990-1994 a urmat cursurile Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu, pe care a absolvit-o în anul 1994, prezentând lucrarea de licenţă cu titlul: „Rugăciunea lui Iisus în tradiţie isihastă”, la catedra de spiritualitate a acestei facultăţi.

Din septembrie 1994 şi până în iulie 1995 a efectuat un stagiu de pregătire spirituală în Franţa, în cadrul comunităţii „Le Verbe de Vie” din Aubazine, unde şi-a îmbogăţit şi nivelul de cunoaştere al limbii franceze. Cu acest prilej a participat la viaţa liturgică a mânăstirii ortodoxe cu hramul „Schimbarea la Faţă” de lângă Terasson.

La 11 august 1995 a fost tuns în monahism la mănăstirea Hodoş-Bodrog din cadrul Episcopiei Aradului. Tunderea a fost oficiată de Episcopul Timotei Seviciu (în prezent arhiepiscop), naş de călugărie fiindu-i Mitropolitul Serafim al Germaniei, Europei Centrale și de Nord.

În data de 13 august 1995 a fost hirotonit ierodiacon, iar în 13 decembrie, ieromonah. Din septembrie 1995, cu binecuvântarea Episcopului Timotei al Aradului a slujit ca ierodiacon, iar mai apoi ca ieromonah şi duhovnic la mănăstirea de maici „Sfântul Simeon Stâlpnicul” din Arad-Gai.

Între anii 1997-1998 a urmat cursuri de însuşire a limbii greceşti moderne, după care a continuat cu studii de masterat în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Atena (1998-2002), unde, sub îndrumarea Profesorului Gheorghe Patronos, a ales lucrarea cu tema „Legea Vechiului Testament în Predica de pe Munte a Domnului, în Sfânta Evanghelie după Matei (capitolele 5-7)”, la catedra de Noul Testament a facultăţii.

Din luna februarie a anului 1999 s-a transferat la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, continuând în paralel slujirea în cadrul acestei episcopii cu studiile din Grecia.

La cererea Preasfinţitului Părinte Episcop Sofronie, Întâistătătorul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Banatului, în şedinţa sa din 22-23 iulie 1999 i-a acordat rangul de protosinghel, fiind numit prin decizie chiriarhală şi eclesiarh al Catedralei Episcopale din Giula. În 7 august 1999 a fost hirotesit protosinghel.

Ca urmare a dorinţei Preasfinţitului Părinte Sofronie de înfiinţare a unui schit ortodox românesc în localitatea Körösszakál (Săcalul de Criş) din judeţul Bihorul Unguresc, a fost numit egumen al acestui schit cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, în data de 6 aprilie 2002.

Tot la solicitarea PS Sofronie, i-a fost acordat rangul de arhimandrit la şedinţa Sfântului Sinod din 4-5 martie 2003, precum şi distincţia Crucea Patriarhală, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist; hirotesia în arhimandrit a fost oficiată de Preasfinţitul Părinte Sofronie la 20 aprilie 2003. Din data de 24 ianuarie 2003 i s-a încredinţat şi ascultarea de Consilier administrativ-cultural al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.

În 11 martie 2007 Colegiul Electoral al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria l-a ales în funcţia de episcop al acestei eparhii, alegere care a fost validată de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în şedinţa sa din 21 iunie 2007.

În data de 8 iulie 2007 a fost hirotonit şi instalat ca episcop al Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Nicolae Corneanu al Banatului.

Sursa: basilica.ro

Citește despre: