Să nu renunțăm la răsplata de Sus pentru slava deșartă

Editorialiștii Bisericii

Să nu renunțăm la răsplata de Sus pentru slava deșartă

    • icoana deisis
      Să nu renunțăm la răsplata de Sus pentru slava deșartă / Foto: Nicolae Pintilie

      Să nu renunțăm la răsplata de Sus pentru slava deșartă / Foto: Nicolae Pintilie

Celor ce caută slava de la oameni, Însuși Domnul Iisus Hristos le vorbește precum urmează: „Cum puteți voi să credeți, când primiți slavă unii de la alții?”.

Celor ce caută slava de la oameni, Însuşi Domnul Iisus Hristos le vorbeşte precum urmează: „Cum puteţi voi să credeţi, când primiţi slavă unii de la alţii?” (Ioan 5, 44).

Să adâncim înţelesul acestor spuse. Domnul a spus că cel ce caută slava de la oameni nu poate să creadă în Dumnezeu, fiindcă în locul Marelui Dumnezeu, Căruia trebuie să-I slujim, el şi-a făcut un idol ‒ slava omenească, şi acestui idol se închină şi îi slujeşte. Ce poate fi mai cumplit? 

(Sfântul Luca al CrimeeiLa porțile Postului Mare, Editura Biserica Ortodoxă, Bucureşti, 2004, p. 44)