Registru naţional pentru donatorii de organe

18 Aprilie 2012 22:00 Social

Potrivit unui proiect de Ordin supus deja dezbaterii publice, persoanele care vor să devină post-mortem donatori de organe pentru transplant vor fi înscrise din timpul vieţii într-un registru naţional creat la nivelul Ministerului Sănătăţii (MS).

Proiectul de Ordin al Ministerului Sănătăţii (MS), supus dezbaterii publice, prevede înfiinţarea, la nivelul MS, a unui Registru Naţional de Evidenţă a Donatorilor de Organe, Ţesuturi şi/sau Celule Umane. Datele din acest registru vor fi centralizate pe suport electronic la nivelul Ministerului Sănătăţii, prin Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. Registrul are are în vedere crearea unei baze de date „pentru gestionarea informaţiilor în scopul realizării transplantului de organe, ţesuturi şi/sau celule cu respectarea voinţei şi drepturilor persoanelor care în timpul vieţii consimt să îşi doneze post-mortem, în scop terapeutic, organele, ţesuturile şi/sau celulele“. Proiectul de Ordin reglementează şi procedura de înscriere de către notarii publici în registru a datelor de identificare a donatorilor şi a declaraţiilor autentice prin care consimt la donarea în scop terapeutic a organelor, ţesuturilor şi celulelor. Astfel, în registru vor fi trecute toate datele donatorului, dar şi ale notarului public sau ale altei autorităţi care a autentificat actul. În cazul unui cetăţean străin sau apatrid cu domiciliul în străinătate, atât la înregistrare, cât şi la verificare, codul numeric personal este opţional.

Totodată, proiectul precizează că organele care pot fi donate sunt cord, plămân, cord-pulmon, rinichi, ficat, pancreas şi intestin. De asemenea, pot fi donate ca ţesuturi piele, cornee, insule Langerhans, os şi vase de sânge. „Notarul public care a autentificat o declaraţie prin care o persoană majoră şi cu capacitate deplină de exerciţiu îşi dă consimţământul în vederea donării post-mortem în scop terapeutic a organelor, ţesuturilor şi/sau celulelor are obligaţia să comunice către registru, de îndată, în ziua autentificării, datele necesare din cuprinsul declaraţiei, completând în acest sens un formular electronic de înscriere“, se mai arată în proiectul de act normativ.

La formularul electronic de înscriere va fi ataşată scanată, în format PDF, declaraţia autentică. Dacă donatorul modifică declaraţiile anterioare, va fi autentificată o nouă declaraţie, potrivit modelului stabilit de MS. În urma solicitării înscrierii ca donator va fi eliberat automat de registru un certificat, care va cuprinde inclusiv data, ora, minutul şi secunda la care s-a efectuat înscrierea declaraţiei.

Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, va realiza o aplicaţie informatică ce va permite accesul în timp real a notarilor publici, în vederea înscrierii datelor în registru şi respectiv a operatorilor ministerului pentru interogarea registrului.

Citește alte articole despre: donatori, registru naţional, organe

Ultimele din categorie