Ședința de lucru a Consiliului Național Bisericesc la Reședința Patriarhală

Arhiepiscopia Bucureştilor

Ședința de lucru a Consiliului Național Bisericesc la Reședința Patriarhală

    • Ședința de lucru a Consiliului Național Bisericesc la Reședința Patriarhală
      Ședința de lucru a Consiliului Național Bisericesc la Reședința Patriarhală / Foto: ziarullumina.ro

      Ședința de lucru a Consiliului Național Bisericesc la Reședința Patriarhală / Foto: ziarullumina.ro

Sala Sfântului Sinod a Reședinței Patriarhale din București găzduieşte astăzi, 27 februarie, ședința de lucru a Consiliului Național Bisericesc. Întrunirea este prezidată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care a prezentat Raportul general anual (sinteză) al Consiliului Național Bisericesc pe anul 2023, privind activitatea din Biserica Ortodoxă Română.

După rostirea rugăciunii de început, părintele Ion Dragomir, consilier patriarhal la Cabinetul Patriarhal, a dat citire apelului nominal. În urma îndeplinirii condițiilor statutare privind întrunirea cvorumului, Preafericirea Sa a declarat deschisă ședința de lucru, dând citire Raportului general anual (sinteză) al Consiliului Național Bisericesc pentru anul 2023.

În continuare, au fost prezentate dările de seamă privind activitatea desfășurată în anul 2023 de către Cancelaria Sfântului Sinod și de fiecare sector al Administrației Patriarhale. La sfârșitul ședinței de lucru, Raportul general anual (sinteză) va fi supus discuțiilor și aprobării.

Consiliul Național Bisericesc este organism central executiv al Sfântului Sinod și al Adunării Naționale Bisericești și este compus din 12 membri ai Adunării Naționale Bisericești, câte un cleric și câte un mirean reprezentând fiecare mitropolie din țară, desemnați pe o perioadă de patru ani și pentru cel mult două mandate. Acestora li se adaugă episcopii-vicari patriarhali, care sunt membri de drept cu vot deliberativ, precum și vicarul administrativ patriarhal, consilierii patriarhali și inspectorul general bisericesc, cu statut de membri permanenți ai Consiliului Național Bisericesc, cu vot consultativ.

Citește despre: