Sesiune de admitere la Seminarul Teologic din Dorohoi

1 Iunie 2020 16:44 Arhiepiscopia Iaşilor

La Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob” din Dorohoi încep înscrierile în vederea admiterii în clasa a IX-a. La nivelul unității de învățământ sunt disponibile 56 de locuri, la cele două profile: Teologic, cu specializarea Teologie Ortodoxă (28 locuri/băieți), și Umanist, cu specializarea Filologie Bilingv (28 locuri/băieți și fete).

La admiterea în clasa a IX-a la Seminarul Teologic Dorohoi, la profilul teologic, se pot înscrie absolvenţii de gimnaziu având minimum media 9 la purtare pentru fiecare clasă V-VIII.

În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

A) o probă orală, evaluată cu calificativ admis/respins, care constă în:

 • verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;
 • motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;
 • verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului.

Proba orală, se desfășoară on-line, cu respectarea/asigurarea unor condiții egale de participare pentru toți candidații înscriși. Sunt valabile și înregistrări cu subiectele menționate, care pot fi trimise la adresa seminardorohoi@gmail.com în perioada 9-11 iunie 2020.

B) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, echivalată cu media aritmetică a mediilor anuale la disciplina religie din clasele V-VIII.

Pentru toate specializările de la profilul teologic, media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina religie trebuie să fie minimum 7 (șapte).

Dosarul de înscriere a candidaților se va putea depune la sediul Seminarului din Dorohoi, str. Poștei nr. 14, sau on-line, prin transmiterea documentelor pe adresa de e-mail a unității de învățământ (www.semdorohoi@yahoo.com), cu condiția depunerii documentelor în format letric până la data de 31 august 2020.

 

CALENDARUL ADMITERII:

 • 2-5 iunie 2020 – Înscrierea pentru probele de aptitudini;
 • 9-12 iunie 2020 – Desfăşurarea probelor de aptitudini;
 • 12 iunie 2020 – Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE va cuprinde următoarele acte:

1. anexa la fișa de înscriere;

2. certificat de naştere – copie;

3. fişa medicală în original/adeverinţă medicală de la medicul şcolar sau de familie – „clinic sănătos” şi fişa cu vaccinările 0-14 ani;

4. declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte;

5. adeverință/certificat de botez - copie;

6. recomandarea consiliului parohial/preotului paroh;

7. binecuvântarea chiriarhului locului.

În vederea înscrierii în clasa a IX-a profil filologie-bilingv/limba engleză, testul de competențe lingvistice pentru admiterea în liceu se echivalează, după cum urmează:

Părintele/tutorele/reprezentantul legal al elevului transmite pe adresa de e-mail/adresa poștală a unității de învățământ GIMNAZIAL (cu confirmare de primire) sau prin depunerea la unitatea de învățământ GIMNAZIAL (şcoala de provenienţă) din care provine candidatul, în perioada 2-5 iunie 2020, în format scanat/fotocopiat, cererea de echivalare a probei de admitere cu media mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu din învățământul gimnazial la limba engleză.

*** Se poate solicita echivalarea probei cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi moderne SAU recunoașterea distincțiilor (premiul I, al II-lea, al III-lea sau menţiune) obținute, pe parcursul învățământului gimnazial, la etapa națională a olimpiadei de limba engleză.

În perioada 2-5 iunie 2020 se va depune la secretariatul Seminarului SAU pe adresa de email semdorohoi@yahoo.com dosarul de înscriere cu următoarele documente:

 1. Cererea de înscriere;
 2. Certificatul de naştere şi cartea de identitate (dacă este cazul);
 3. Anexa la fişa de înscriere;
 4. Adeverinţă medicală de la medicul şcolar sau de familie – „clinic sănătos” şi fişa cu vaccinările 0-14 ani;
 5. Documentul cu rezultatul echivalării pentru proba de admitere.

Relații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0231.611.961 sau 0744.624.918.

Ultimele din categorie