Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri - Icoane