Sfântul Maslu de obşte la Parohia Straja II, la „catedrala din ţarincă“ a Bucovinei

Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor

Sfântul Maslu de obşte la Parohia Straja II, la „catedrala din ţarincă“ a Bucovinei

  • Sfântul Maslu de obşte la Parohia Straja II, la „catedrala din ţarincă“ a Bucovinei
   Sfântul Maslu de obşte la Parohia Straja II, la „catedrala din ţarincă“ a Bucovinei

   Sfântul Maslu de obşte la Parohia Straja II, la „catedrala din ţarincă“ a Bucovinei

  • Sfântul Maslu de obşte la Parohia Straja II, la „catedrala din ţarincă“ a Bucovinei
   Sfântul Maslu de obşte la Parohia Straja II, la „catedrala din ţarincă“ a Bucovinei

   Sfântul Maslu de obşte la Parohia Straja II, la „catedrala din ţarincă“ a Bucovinei

  • Sfântul Maslu de obşte la Parohia Straja II, la „catedrala din ţarincă“ a Bucovinei
   Sfântul Maslu de obşte la Parohia Straja II, la „catedrala din ţarincă“ a Bucovinei

   Sfântul Maslu de obşte la Parohia Straja II, la „catedrala din ţarincă“ a Bucovinei

  • Sfântul Maslu de obşte la Parohia Straja II, la „catedrala din ţarincă“ a Bucovinei
   Sfântul Maslu de obşte la Parohia Straja II, la „catedrala din ţarincă“ a Bucovinei

   Sfântul Maslu de obşte la Parohia Straja II, la „catedrala din ţarincă“ a Bucovinei

În duminica a cincea a Sfântului şi Marelui Post al Paştelui, pe 17 aprilie 2016, la tânăra parohie „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“ din comuna Straja, din Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, s-a oficiat Taina Sfântului Maslu, precedată de slujba Aghesmei.

La „Maslul de obşte“, cum mai este cunoscută această taină, au slujit preoţii din vecinătatea Parohiei Straja II, părinţi de la Mănăstirea Putna, de la Mănăstirea Sihăstria Putnei şi din alte zone ale Moldovei Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, în prezenţa a aproximativ 750 de credincioşi, tineri şi vârstnici, dar şi foarte mulţi copii, enoriaşii din Straja şi din împrejurimi. Slujba Tainei a fost condusă de preacuviosul părinte arhimandrit Antonie Ştirban de la Mănăstirea Putna.

Într-o atmosferă de rugăciune şi reculegere, credincioşii au fost pătrunşi de sfinţenia slujbei. Biserica din lemn în stil tradiţionalist-bucovinean, „catedrala din ţarincă“, cum multora din ctitori le place a o numi, nefiind încăpătoare pentru numărul mare de credincioşi, curtea bisericii a devenit o prelungire a locaşului sfânt, căci fiecare preot, din cei 10 care au răspuns invitaţiei, a ieşit afară la popor şi a rostit Evanghelia şi rugăciunea specifice acestei Taine.

La sfârşitul slujbei, părintele profesor dr. Ştefan Oprea de la Piatra Neamţ a rostit un cuvânt de folos, arătând însemnătatea întoarcerii omului la Dumnezeu şi rolul virtuţii iubirii în viaţa credinciosului. „Cel mai frumos altar este sufletul unui om amărât, dar mângâiat, care Îi mulţumeşte lui Dumnezeu“, a spus părintele predicator, indicând că „măsura iubirii este de a fi fără măsură“.

Soarele cald mângâia chipurile credincioşilor evlavioşi, iar văzduhul învăluit de mireasma tămâiei şi a parfumului florilor din pomi îi învăluia într-o mantie de taină, toţi aşteptând ca mila lui Dumnezeu să se reverse asupra lor. În această atmosferă binecuvântată, credincioşii au fost miruiţi, purtând spre casele lor darul şi Duhul lui Dumnezeu invocat şi pogorât prin mijlocirea Sfintei Taine. (A consemnat parohul Bisericii Straja II, preot drd. Constantin Oprea)