Simpozionul „Făclii ortodoxe în Petrodava”, ediția a VI-a

Arhiepiscopia Iaşilor

Simpozionul „Făclii ortodoxe în Petrodava”, ediția a VI-a

Joi, 16 mai, la Liceul Teologic Ortodox „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Piatra Neamț a avut loc a VI-a ediție a Simpozionului „Făclii ortodoxe în Petrodava”, având ca temă „Sfinții tămăduitori doctori fără de arginți – o viață închinată slujirii aproapelui”.

La acest eveniment au participat elevi seminariști, împreună cu profesori însoțitori și coordonatorii de referate, de la Seminariile și Liceele Teologice din Eparhia Iașilor și Eparhia Romanului și Bacăului. Cei 14 elevi au susținut referate prin care au scos în evidență rolul pe care Biserica, prin sfinții tămăduitori fără de arginți, l-a avut și îl are în slujirea aproapelui. Simpozionul s-a încheiat cu premierea participanților, care au primit diplome și cărți, ca semn al aprecierii ostenelii făcute. În rândul elevilor noștri, evenimentul a avut un impact benefic și un imbold  în slujirea Sfintei Biserici strămoșești. (pr. prof. dr. Ștefan Oprea)