Slavă să-mi adun sau necinste?

Pateric

Slavă să-mi adun sau necinste?

    • Slavă să-mi adun sau necinste?
      Foto: Crina Zamfirescu

      Foto: Crina Zamfirescu

Că de voi face lucru bun și mă voi slăvi, pot să-mi osândesc cugetul, că nu sunt vrednic de slava aceasta.

A întrebat avva Avraam iviritul pe avva Theodor cel din Elefteropole, zicând:

– Cum este bine, părinte: slavă să-mi agonisesc sau necinste?

Iar bătrânul i-a răspuns:

– Eu vreau să-mi agonisesc slavă, iar nu necinste. Că de voi face lucru bun și mă voi slăvi, pot să-mi osândesc cugetul, că nu sunt vrednic de slava aceasta. Iar necinstea din lucruri rele se face. Deci, cum pot să-mi mângâi inima, după ce oamenii s-au smintit de mine? Mai bine este dar să facem binele și să fim slaviți.

Iar avva Avraam a zis:

– Bine ai zis, părinte.

(Patericul, ediția a IV-a rev., Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2004, p. 97)

Citește despre: