Troparul Sfinţilor Doctori fără de arginți Chir și Ioan