Trupul este ca o cruce

Comentarii patristice

Trupul este ca o cruce

    • Trupul este ca o cruce
      Trupul este ca o cruce

      Trupul este ca o cruce

Crucea ta înseamnă propriile tale anxietăți și suferințe din trup.

(Mc. 8, 34): Şi chemând la Sine mulţimea, împreună cu ucenicii Săi, le-a zis: Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie.

Crucea ta înseamnă propriile tale anxietăți și suferințe din trup, trup care el însuși este format semănând cu o cruce.

(Tertulian, Despre idolatrie 12, traducere pentru Doxologia.ro de Ioan-Lucian Radu)