Înfățișarea îngerească a prefigurat slujirea Preoțească și cea Împărătească

Șederea pe tron este actul unui împărat, iar șederea la locul unei jertfe este actul unui Înalt Preot. Pentru că Mântuitorul nostru a binevoit să devină pentru noi atât împărat, cât și preot în același timp.

(Mc. 16, 5) Şi, intrând în mormânt, au văzut un tânăr şezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veşmânt alb, şi s-au spăimântat.

Așa cum se cuvenea, se spune că vestitorul Învierii Sale ședea (Mt. 28, 2; Mc. 16, 5), ca prin șederea sa să prefigureze pe Hristos, biruitorul celui ce a creat moartea, Care mai apoi se va înălța în scaunul veșnicei Sale împărății.

Șederea pe tron este actul unui împărat, iar șederea la locul unei jertfe este actul unui Înalt Preot. Pentru că Mântuitorul nostru a binevoit să devină pentru noi atât împărat, cât și preot în același timp; preot, ca să ne curățească în întregime de păcate, fiind și jertfă prin pătimirile Sale, iar împărat, pentru ca să așeze peste noi o veșnică împărăție. Îngerii care au vestit Învierea Sa s-au arătat șezând ca să simbolizeze faptul că Hristos, după ce a biruit moartea, a plecat să-Și ia înapoi scaunul Său din împărăția cerească. Îngerii s-au arătat și stând în picioare (Lc. 24, 4) pentru a ne arăta că Hristos mijlocește pentru noi în tainele Tatălui ca Mare Preot.

(Beda Venerabilul, Omilii la Evanghelii 2, 7, 10, traducere pentru Doxologia.ro de Lucian Filip)

De la același autor

Ultimele din categorie