Puterea dătătoare de viaţă a Duhului

După ce Iisus a suflat pentru prima dată, El menţionează Duhul pentru a arăta că, aşa cum atunci nimic nu a împiedicat trupul să trăiască, chiar dacă nu avea prin posesie firească viaţa, pe care sufletul prin intrare i-a dat-o, aşa şi acum, trebuie să se creadă că trupul fiinţelor umane a fost făcut nemuritor prin înviere, pentru că Duhul care îi dăruieşte această forţă este puternic.

(In. 20, 22) Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt!

Cu aceste cuvinte, El îi învăţa cine este Dăruitorul şi Împărţitorul tuturor acestor bunuri. Suflarea Sa îi convinge să nu aibă nici o îndoială despre aceasta, pentru că trupul a fost creat la început imobil şi neînsufleţit, dar apoi a primit viaţa pe care nu o avea în sine însuşi când sufletul a intrat în el prin suflare, aşa cum a spus fericitul Moise (Facerea 2, 7). După ce Iisus a suflat pentru prima dată, El menţionează Duhul pentru a arăta că, aşa cum atunci nimic nu a împiedicat trupul să trăiască, chiar dacă nu avea prin posesie firească viaţa, pe care sufletul prin intrare i-a dat-o, aşa şi acum, trebuie să se creadă că trupul fiinţelor umane a fost făcut nemuritor prin înviere, pentru că Duhul care îi dăruieşte această forţă este puternic.

Prin urmare, El le-a spus, Voi trebuie cu adevărat să credeţi în ceea ce s-a spus vouă şi nu trebuie să aveţi îndoieli cu privire la înviere. Nu trebuie să respingeţi cinstea apostolatului, pentru că sunteţi înspăimântaţi de a fi trimişi ca vestitori ai noii învăţături în lume. Veţi primi într-adevăr înrâurirea Duhului, care la timpul cuvenit vă va da vouă înviere şi nemurire. Prin Duhul, veţi primi în această viaţă o nemaipomenită forţă să săvârşiţi nemaiauzite minuni printr-un simplu cuvânt. Veţi putea să înfruntaţi mai uşor orice amărăciuni, care vi se pot întâmpla vouă din cauza celor care se opun învăţăturii voastre.

Şi chiar dacă ar fi fost multe alte lucruri de îndeplinit în ei prin Duhul, fără a le fi menţionat, El a subliniat cel mai important argument din toate. Aici, El spune că: este ceea ce va demonstra vouă limpede puterea Duhului. Într-adevăr, cu cât de repede îl primiţi, veţi putea să iertaţi păcatele oricui doriţi, precum şi să pronunţaţi o sentinţă de condamnare împotriva oricui. Dacă voi, care sunteţi oameni, după ce veți primi darul Duhului, veţi putea face toate lucrurile care sunt ale lui Dumnezeu, cu excepția puterii de a judeca, atunci vă las pe voi găsiți răspunsul la întrebarea: care este folosul Duhului?

Pentru că, odată ce aţi primit Duhul, nu trebuie să vă mai îndoiţi.

(Teodor de Mopsuestia, Comentariu la Ioan 7. 20. 22, traducere pentru Doxologia.ro de Alexandra Zurba)

De la același autor

Ultimele din categorie